Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Samodzielne stanowisko ds. pieszych

Realizowane zadania:

  • koordynowanie i inicjowanie działań zmierzających do wzmocnienia wizerunku Gdańska jako miasta przyjaznego pieszym,
  • identyfikowanie problemów w zakresie organizowania sprawnej i bezpiecznej mobilności pieszej,
  • promowanie mobilności pieszej,
  • opiniowanie projektów drogowych i rozwiązań w zakresie trwałej i tymczasowej organizacji ruchu pod kątem zapewnienia optymalnych warunków poruszania się pieszych,
  • opiniowanie i akceptacja zadań w zakresie realizacji programów inwestycyjnych dotyczących poprawy warunków ruchu pieszego.
Metryczka publikacji