Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Samodzielne stanowiska pracy

Samodzielne stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami wykorzystywanymi przez jednostki oświatowe Miasta

Anna Przybyszewska

adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 309
tel.: 58 323 67 67
e-mail: anna.przybyszewska@gdansk.gda.pl

do zadań którego należy:

  • administrowanie i zarządzanie nieruchomościami przeznaczonymi na cele oświatowe,
  • sporządzanie i aktualizacja planu zamówień publicznych oraz prowadzenie rejestru zamówień publicznych w zakresie przypisanych zadań
Metryczka publikacji