Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Spójności Społecznej

Kierownik: Mateusz Szulc
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 303
tel.: 58 5268070
e-mail: mateusz.szulc@gdansk.gda.pl

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów

Gabriela Dudziak
adres: ul. Kartuska 580-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 205
tel.: 58 5268071
e-mail: gabriela.dudziak@gdansk.gda.pl
Podstrona internetowa seniorzy

 

do zadań którego należy:

 • koordynowanie wdrażania Modelu Integracji Imigrantów,
 • prowadzenie spraw dotyczących osiedlenia w Gdańsku rodzin narodowości polskiej, które pozostały na Wschodzie, a zwłaszcza w azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 • koordynowanie wdrażania Modelu na rzecz Równego Traktowania,
 • prowadzenie, zlecanie i kontrola zadań z zakresu równego traktowania i integracji imigrantów i imigrantek (spójności społecznej) realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty,
 • podejmowanie działań zmierzających do eliminacji wykluczeń społecznych bądź skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania, 
 • promowanie, upowszechnianie i propagowanie spójności społecznej, w tym równego traktowania i integracji społecznej między innymi przez prowadzenie działań edukacyjnych, szkoleniowych, organizację spotkań, warsztatów, forów wymiany doświadczeń, 
 • koordynowanie prac oraz obsługa rad i zespołów miejskich działających w zakresie integracji społecznej oraz równego traktowania,
 • podejmowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu pełną integrację osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej,
 • podejmowanie działań oraz koordynowanie, monitorowanie i udział w przedsięwzięciach, których realizacja będzie wpływała na poziom i jakość życia starszych osób, 
 • współdziałanie w przygotowaniu i aktualizacji dokumentów strategicznych i programowych Miasta (w tym dokumentów strategicznych dla metropolii i regionu) w zakresie rozwoju społecznego oraz w innych obszarach polityki Miasta posiadających elementy wspólne z zakresem zadań referatu,
 • sporządzanie i aktualizacja planu zamówień publicznych oraz prowadzenie rejestru zamówień publicznych w zakresie zadań referatu
Metryczka publikacji