BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Kancelaria Prezydenta

Adres: Nowe Ogrody 8/12
Poczta elektroniczna sekretariatu: kp@gdansk.gda.pl 

Nr pokoju
Rodzaj  załatwianych  spraw     /   Użytkownik
Nr tel.wew.
Nr faxu
310
Dyrektor - Maciej Buczkowski
Sekretariat - Olga Szelągiewicz
58 323 6310
58 302 0134
Sekretariat Prezydenta Miasta
Obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta Gdańska
58 323 6392
58 323 6280
Referat Spraw Zagranicznych
202
Kierownik Referatu
58 323 6202
58 323 6283
Pracownicy referatu
203
Pracownicy Referatu
58 323 6203
58 323 6289
58 323 6592
Samodzielne stanowiska pracy
310

Obsługa Prezydenta Miasta Gdańska

Otwarty Gdańsk, GdańskLab

58 323 6362

58 323 6361

222
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku
58 323 6572
58 323 6280
201
Planowanie, nadzór i realizacja budżetu Kancelarii Prezydenta
58 323 6285
Nowy Ratusz pok.311
Sekretariat Związku Miast Bałtyckich
58 323 7057
58 301 09 17
58 301 91 23
58 301 7637

 

metryczka publikacji