BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Gdański Zespół Żłobków

 

 

 

Gdański Zespół Żłobków

ul. Racławicka 8
80-406 Gdańsk
tel.: +48 58 341 47 36, 344 37 49
fax.:+48 58 341 47 36
e-mail: biuro@zlobki.gda.pl
adres www: www.zlobki.gda.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP /gdanskiezlobki/SkrytkaESP



Status prawny jednostki: Jednostka budżetowa Miasta Gdańska

Kierownictwo:

Dyrektor Gdańskiego Zespółu Żłobków

Krystyna Konieczny
tel.: +48 58 341 47 36

Filie Gdańskiego Zespołu Żłobków:

Nr i nazwa Żłobka Adres Żłobka Kierownik Żłobka Telefon/Fax
1. FRASZKA

Malczewskiego 33

Małgorzata Michalak

58 302 03 79

2. KASZTANEK
Piastowska 92A Ewa Grygiel 58 553 16 81
3. ZŁOTA RYBKA

Chałubińskiego 20

Anna Kozdemba

58 302 88 67

4. NUTKA
Startowa 3 Barbara Ilasiewicz 58 556 56 16
5. PODZIOMEK
Konopnickiej 14 Alicja Jankowska 58 341 55 50
6 KOSZAŁEK OPAŁEK
Skwer Walentynowicz 7 Karolina Pałczyńska 58 341 04 42
7. BEREK
Pocztowa 1 Dorota Różyńska 58 301 11 06
Filia Żłobka nr 7 
SKARBEK
Kolorowa 27 Anna Omilian 511 059 082
8. BÓWKA
Szeroka 15/17 Barbara Łopuszyńska 58 301 14 03
9. GULIWER
Racławicka 8 Anna Podbielska 58 341 24 79
10. DZWONECZEK
Królewskie Wzgórze 2 Dorota Woźniak 58 304 12 08
11. BURSZTYNEK
Wilanowska 16 Beata Labuda 58 682 50 12
12. ŻAGIELEK
Olsztyńska 12 Małgorzata Mańkowska 58 553 20 30


Przedmiot Działalności:

Samorządowa jednostka budżetowa świadcząca usługi opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne dla dzieci w wieku do lat 3.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Przyjmowanie i załatwianie spraw w formie korespondencji, rozmów telefonicznych, strony internetowej i bezpośredniej obsługi.

Budżet i mienie:

Budżet na 2018 r. – 22 994 436,00 zł

Majątek jednostki – 36 229 154,00 zł

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:


  • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • Uchwała Nr X/137/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia  statutu Gdańskiego Zespołu Żłobków – jednostki budżetowej Miasta Gdańska i żłobków samorządowych wchodzących w skład Zespołu, zmieniona uchwałą Nr IV/17/14 RMG z dnia 18 grudnia 2014 r., uchwałą Nr XII/315/15 RMG z dnia 25 czerwca 2015 r., uchwałą Nr XVII/516/15 RMG z dnia 17 grudnia 2015 r., uchwałą Nr XXII/639/16 RMG z dnia 28 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XLIV/1226/17 RMG z dnia 26 października 2017 r.
  • Uchwała Nr XLIV/1223/17 Rady Miasta Gdańska z 26 października 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek nr 10 „Dzwoneczek” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Królewskie Wzgórze 2 i nadania jej statutu,
  • Uchwała Nr XLIV/1224/17 z Rady Miasta Gdańska z 26 października 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek nr 11 „Bursztynek” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wilanowskiej 16 i nadania jej statutu,
  • Uchwała Nr XLIV/1225/17 Rady Miasta Gdańska z 26 października 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek nr 12 „Żagielek” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Olsztyńskiej 12 i nadania jej statutu,
  • Uchwała Nr XIV/217/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011r . w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych Gdańskiego Zespołu Żłobków, zmieniona uchwałą Nr XII/314/15 RMG z dnia 25 czerwca 2015 r.

 

metryczka publikacji