Gdański Zespół Żłobków

ul. Racławicka 8
80-406 Gdańsk
tel.: +48 58 341 47 36, +48 58 344 37 49
fax: +48 58 341 47 36
e-mail: biuro@zlobki.gda.pl
adres www: www.zlobki.gda.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP /gdanskiezlobki/SkrytkaESP

Status prawny: Jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska

Dyrektor Gdańskiego Zespołu Żłobków Dorota Woźniak
tel.: +48 58 341 47 36

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00
Obsługa interesantów w godz. 7:30 - 14:30
Sekretariat - tel.: +48 58 341 47 36
Dział Remontów i Zamówień Publicznych - tel.: +48 58 341 47 36, w. 25
Dział Finansowy - tel.: +48 58 341 47 36, w. 13
Dział Kadr - tel.: +48 58 341 47 36, w. 12
Dział Merytoryczny (Rekrutacja) - tel.: +48 58 301 11 51

 

Przedmiot Działalności:

Samorządowa jednostka budżetowa świadcząca usługi opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne dla dzieci w wieku do lat 3.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Przyjmowanie i załatwianie spraw w formie korespondencji, rozmów telefonicznych, strony internetowej i bezpośredniej obsługi.

Budżet i mienie:

Budżet na 2020r. – 24 401 416,00 zł

Majątek jednostki – 35 664 224,00 zł

Podstawy prawne funkcjonowania jednostki:

  • Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • Uchwała Nr XXVIII/719/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/137/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia statutu Gdańskiego Zespołu Żłobków – jednostki budżetowej Miasta Gdańska i żłobków samorządowych wchodzących w skład Zespołu
  • Uchwała Nr XXVIII/720/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLIV/1223/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Nr 10 „Dzwoneczek” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Królewskie Wzgórze 2 i nadania jej statutu
  • Uchwała Nr XXVIII/721/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLIV/1224/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Nr 11 „Bursztynek” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wilanowskiej 16 i nadania jej statutu
  • Uchwała Nr XXVIII/722/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLIV/1225/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Nr 12 „Żagielek” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Olsztyńskiej 12 i nadania jej statutu
  • Uchwała Nr XXIV/657/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Żłobka Nr 13 „Skarbek” wchodzącego w skład Gdańskiego Zespołu Żłobków – jednostki budżetowej Miasta Gdańska i nadania mu statutu
  • Uchwała Nr XIV/217/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych Gdańskiego Zespołu Żłobków, zmieniona uchwałą Nr XII/314/15 RMG z dnia 25 czerwca 2015r., Nr XXIV/652/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.
Metryczka publikacji