Gdański Teatr Szekspirowski

 

1


ul. Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk,
tel: 58 351 01 51
fax: 58 351 01 50
kasa: 58 351 01 01
e-mail: sekretariat@teatrszekspirowski.pl
www.teatrszekspirowski.pl

Status prawny jednostki:

  • Instytucja kultury działająca na podstawie ustawy z 25.10.1991 r. ( z późn. zm.) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Kierownictwo / struktura organizacyjna:

  • Dyrektor: Jerzy Limon

Przedmiot działalności:
coroczna organizacja  wspólnie z Fundacją Theatrum Gedanense - Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku;
prezentacja i upowszechnianie dzieł Williama Szekspira, a także najbardziej wartościowych polskich i światowych spektakli teatralnych;
promocja młodych twórców oraz kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów teatralnych;
edukacja teatralną dzieci i młodzieży;
współpraca ze środowiskiem artystycznym, naukowym i społecznym ruchem kulturalnym, realizowana m.in. poprzez organizowanie koncertów, spotkań, odczytów itp.;
uczestniczenie we współpracy i wymianie artystycznej krajowej i zagranicznej.
dążenie do wybudowania Teatru Elżbietańskiego w mieście Gdańsku

Budżet Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego na 2008 r. wynosi: 1.200.000 zł., w tym:

  • wysokość dotacji Miasta Gdańska  600.000 zł
  • wysokość dotacji Urzędu Marszałkowskiego  600.000 zł

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:

  • Uchwała Nr XVIII/447/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007 roku
  • Umowa z dnia 20 lutego 2008 zawarta pomiędzy Województwem Pomorskim, Gminą Miasta Gdańsk i Fundacją Theatrum Gedanense.
Metryczka publikacji