BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

nowe_logo_DRMG Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
tel.: 58 320 51 00
fax: 58 320 51 05

e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl, drmg@drmg.gdansk.pl
adres www: www.drmg.gdansk.pl
Status prawny jednostki: DRMG jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańska nie posiadającą osobowości prawnej.


Kierownictwo / struktura organizacyjna

Dyrektor Naczelny: Włodzimierz Bartosiewicz
tel.: +48 58 320 51 00

Z-ca Dyrektora ds. zadań liniowych: Ewa Zielińska
tel.: +48 58 320 51 00

Z-ca Dyrektora ds. zadań kubaturowych: Jarosław Kińczyk
tel.: +48 58 320 51 11

Z-ca Dyrektora ds. planowania i budżetu: Wiesław Galikowski

tel.: +48 58 320 51 29

WAŻNIEJSZE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

Biuro Organizacji i Zarządzania

Kierownik Biura: Ewelina Lubińska- Skowron
tel.: +48 58 722 89 01


Biuro Zamówień Publicznych

Dyrektor Biura: Krzysztof Małkowski
tel.: +48 58 320 51 07Biuro Finansowo – Księgowe

Główna Księgowa: Danuta Malinowska
tel.: +48 58 320 51 02


Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności DRMG jest obsługa inwestycji i remontów:
- przygotowanie i realizacja inwestycji Gminy Miasta Gdańska,
- planowanie, przygotowanie i realizacja remontów obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska,
- udzielanie zamówień publicznych w imieniu Gminy Miasta Gdańska w zakresie inwestycji i remontów Gminy.


Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki
Uchwała Nr XXXVI/1176/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2005 r. wprowadzająca Statut Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.Informację przygotował: Agnieszka Zakrzacka, tel.: 58 320 51 00, e-mail: drmg@drmg.gdansk.pl

 

 
 

Dyrektor Jednostki przyjmuje w ramach skarg i interwencji
w środy w godzinach od 10.00 do 11.00

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
 
 
metryczka publikacji