Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska


nowe_logo_DRMG

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
tel.: (+48 58) 320 51 00
e-mail: drmg@gdansk.gda.pl 

strona internetowa Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

ePUAP

Status prawny jednostki:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańska nie posiadającą osobowości prawnej.

Uchwała Nr XXXVI/1176/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku będącej zakładem budżetowym i utworzenia jednostki budżetowej

Przedmiot działalności:

Przedmiotem działalności DRMG jest obsługa inwestycji i remontów:

  • przygotowanie i realizacja inwestycji Gminy Miasta Gdańska,
  • planowanie, przygotowanie i realizacja remontów obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska,
  • udzielanie zamówień publicznych w imieniu Gminy Miasta Gdańska w zakresie inwestycji i remontów Gminy.

Początki Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska sięgają czasów powojennych. W swej historii przeszła wiele reorganizacji, zmian nazw i szczebli podporządkowania. Niezmienny pozostawał przedmiot działalności - prowadzona w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska - obsługa inwestycji. Zadaniem DRMG jest przygotowanie i realizacja powierzonych przez Miasto Gdańsk inwestycji. Przez lata swej działalności zrealizowaliśmy większość inwestycji miejskich w Gdańsku - zarówno tych większych jak i mniejszych. Nasze realizacje to drogi, mosty, szkoły, przedszkola żłobki, baseny. Budujemy także boiska, place zabaw, modernizujemy chodniki, oświetlamy ulice i tworzymy miejsca parkingowe. Realizujemy także projekty Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic. Do zadań DRMG należy również realizacja remontów należących do gminy obiektów m.in. szkół, przedszkoli, czy domów pomocy społecznej. Wszystko co robimy, robimy z myślą o Was, a zadowolenie mieszkańców jest dla Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska najważniejsze!


Kierownictwo i struktura organizacyjna:

Dyrektor Naczelny: Karol Kalinowski
tel.: (+48 58) 320 51 00

Z-ca Dyrektora ds. zadań liniowych: Katarzyna Jaskuła
tel.: (+48 58) 320 51 00

Z-ca Dyrektora ds. zadań kubaturowych: Anna Mańkowska
tel.: (+48 58) 320 51 11

Z-ca Dyrektora ds. planowania i budżetu: Wiesław Galikowski
tel.: (+48 58) 320 51 29

Z-ca Dyrektora ds. Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic: Małgorzata Polan
tel.: (+48 58) 320 51 10


Ważniejsze komórki organizacyjne:

Biuro Organizacji i Zarządzania
Kierownik Biura: Ewelina Lubińska
tel.: (+48 58) 722 89 01

Biuro Zamówień Publicznych
Dyrektor Biura: Krzysztof Małkowski
tel.: (+48 58) 320 51 07

Biuro Finansowo - Księgowe
Główna Księgowa: Danuta Malinowska
tel.: (+48 58) 320 51 02

Metryczka publikacji