Biuro Energetyki

Zdjęcie Marka Komorowskiego

p.o. Dyrektora: Marek Komorowski

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 129
nr wew. 6129
tel.: +48 58 323 61 59
fax: +48 58 323 65 29

Poczta elektroniczna sekretariatu:

Metryczka publikacji