Adres:
ul. Elbląska 54/60
80-724 Gdańsk
NIP: 583-001-05-85
REGON: 190539289
tel.: +48 58 301 30 11
fax: +48 58 346 28 11
e-mail: sm@gdansk.gda.pl

Informacja o wyniku procesu zatrudnienia pracownika na stanowisko pomocnicze i obsługi - operator elektronicznych monitorów ekranowych (nabór 6/2021)

INFORMACJA


o wyniku procesu zatrudnienia pracownika na stanowisko
pomocnicze i obsługi – operator elektronicznych monitorów ekranowych


W związku z ogłoszeniem o pracy z dnia 28.09.2021 r. na stanowisko operatora elektronicznych monitorów ekranowych, po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami, na stanowisko pomocnicze i obsługi operatora elektronicznych monitorów ekranowych w Referacie Monitoringu Wizyjnego spośród kandydatów został wybrany:

Grzegorz Rytel zam. Banino.

 

Wybrana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe wymagane na wymienione stanowisko.

 

Wszystkim kandydatom biorącym udział w naborze uprzejmie dziękuję za zainteresowanie podjęciem pracy w Straży Miejskiej w Gdańsku.

Prosimy również osoby, które nie zostały zakwalifikowane do pracy o odbiór złożonych dokumentów w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o zakończeniu naboru.

Po upływie 30 dni od dnia ukazania się informacji o wyniku naboru, dokumenty kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Gdańsk, dnia 14.10.2021 r.                                                        

Komendant

Straży Miejskiej

w Gdańsku