Adres:
ul. Elbląska 54/60
80-724 Gdańsk
NIP: 583-001-05-85
REGON: 190539289
tel.: +48 58 301 30 11
fax: +48 58 346 28 11
e-mail: sm@gdansk.gda.pl

Informacja o wyniku naboru nr 5/2021 na stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego: od aplikanta do starszego specjalisty

INFORMACJA
o wyniku naboru nr 5/2021 do pracy na stanowisko
urzędnicze strażnika miejskiego: od aplikanta do starszego specjalisty

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) informuję, iż w wyniku przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego: aplikanta spośród kandydatów zostali wybrani:

 

   1. Weronika Cytarzyńska zam. Gdańsk,
   2. Aneta Grzyb zam. Sopot,
   3. Katarzyna Geda zam. Gdańsk,
   4. Maria Czechowska zam. Gdańsk,
   5. Sylwia Szczepkowska zam. Gdańsk,
   6. Agnieszka Szymańska zam. Gdańsk.

 

 

Wybrane osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe wymagane na to stanowisko.

Wszystkim kandydatom biorącym udział w naborze uprzejmie dziękuję za zainteresowanie podjęciem pracy w Straży Miejskiej w Gdańsku.

Prosimy również osoby, które nie zostały zakwalifikowane do pracy o odbiór złożonych dokumentów w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o zakończeniu naboru.

Po upływie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o zakończeniu naboru, dokumenty kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Gdańsk, dnia 05.10.2021 r.

Komendant

Straży Miejskiej

w Gdańsku