BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zmiany w Gdańskiej Radzie Oświatowej

Podczas posiedzenia Gdańskiej Rady Oświatowej 22 listopada br. w Sali Herbowej Nowego Ratusza  miało miejsce uroczyste pożegnanie i powitanie jej nowych członków.

Za zaangażowanie w pracę na rzecz gdańskiej oświaty, Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska podziękował dwóm odchodzącym członkom Gdańskiej Rady Oświatowej: Aleksandrowi Naguckiemu i Piotrowi Szepelowskiemu.
Nowymi przedstawicielami dyrektorów gdańskich szkół w Radzie Oświatowej zostali: Dariusz Różycki, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku (przedstawiciel dyrektorów szkół zawodowych) i Jacek Mielewczyk, dyrektor Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 26 (przedstawiciel dyrektorów gimnazjów).
Jak przypomniała Ewa Kamińska, Zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej, nowi członkowie Rady zostali wybrani większością głosów w tajnym głosowaniu dyrektorów szkół publicznych - zawodowych i gimnazjów w dniu 23 października 2012r.

Katarzyna Gęba / Mariusz Feliński

 
 
 

metryczka publikacji