BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Wizyta zespołu z Białorusi

W poniedziałek 13 lipca 2015 r. z członkami zespołu Kresowiacy z Lidy na Białorusi spotkali się: Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska oraz Agnieszka Owczarczak, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska.

Członkowie Zespołu Kresowiacy :  Czesław Januszkiewicz - kierownik, Olga Cydzik, Olga Dorofiejczyk, Anna Komincz, Grażyna Komincz, Tadeusz Komincz,  Aleksander Orłowski i Andrzej Skipor to działacze Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej.  Mają na swoim koncie wiele dokonań na rzecz kultury i utrwalenia pamięci o polskiej historii Ziemi Lidzkiej.

Do wizyty doszło dzięki pomocy i współpracy gdańszczan pochodzenia lidzkiego: Jadwigi Kopeć i Zbigniewa Hancewicza z Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lidzkiej. 

W trakcie wizyty, która potrwa do 19 sierpnia br. Polacy z Lidy występować będą m.in. w Centrum św. Jana i w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, a także w Sopocie i Gdyni.

Mariusz Feliński /Biuro Rady Miasta Gdańska

         
         
    

metryczka publikacji