BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Wizyta delegacji z samorządów Ukrainy

W środę 15 czerwca 2016 r. przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek spotkał się z delegacją samorządowców i działaczy organizacji społecznych oraz młodzieżowych z Ukrainy.
Delegacja ukraińska składała się z mera, radnych oraz aktywistów i działaczy miast: Lwów, Nowojaworowsk Krzywy Róg, Równe, Petryków (pod Tarnopolem), Czernihów oraz Kijów.

Gości interesowała struktura organizacyjna UMG oraz relacje między organami samorządu terytorialnego Radą Miasta Gdańska mającą kompetencje stanowiące i kontrolne, a Prezydentem - jednoosobowym organem wykonawczym gminy, który jest również kierownikiem Urzędu Miasta. Bogdan Oleszek opowiadał też gościom o realiach pracy radnego, ich zobowiązaniach wobec mieszkańców i różnych sposobach wykonywania mandatu radnego. Samorządowcy spotkali się też z Danutą Janczarek, Sekretarz Miasta Gdańska, która omówiła strukturę i sposób działania Urzędu. W trakcie spotkania w Nowym Ratuszu Maciej Buczkowski, zastępca dyrektora Kancelarii Prezydenta omówił też współpracę z miastami partnerskimi Gdańska na przykładzie również miast ukraińskich: Odessy i Mariupola.

W trakcie trzydniowej wizyty ukraińscy działacze odwiedzą jeszcze m.in. dom sąsiedzki  ,,Gościnna Przystań” na Oruni, Przedszkole nr 85 na Gdańskim Chełmie oraz Pozytywną Szkołę Podstawową na Kokoszkach.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 Skład delegacji:

1.       Olga Bondarenko – deputowana Rady Miejskiej miasta Krzywy Róg, przewodnicząca organizacji „Świadomy Kryvbas,” zajmującej się pomocą żołnierzom ukraińskim na wschodzie Ukrainy.

2.       Yurii Diuh – członek Fundacji Inicjatyw Regionalnych w Równem, przewodniczący organizacji młodzieżowej „Terytorium Młodzieży,” dyrektor wykonawczy organizacji „Monitoring Antykorupcyjny,” wolontariusz i koordynator akcji zbiórki środków na cele wsparcia żołnierzy ukraińskich; dziennikarz, członek Związku Zawodowego Niezależnych Mediów.

3.       Vitaliy Serhiychuk – członek zarządu Instytutu Inicjatyw Społecznych we Lwowie zajmujący się zarządzaniem projektami, koordynacją pracy wolontariuszy, komunikacją z samorządem lokalnym i partnerami zewnętrznymi.

4.       Yaryna Zhukorska – Petryków, rejon ternopolski; wykładowca prawa, członek komisji wyborczych licencjonowany w 168 obwodach wyborczych, pełni funkcję obserwatora wyborów na różnych szczeblach, organizatorka spotkań studentów z działaczami publicznymi i politycznymi.

5.       Oleksandr Bezoschuk – członek organizacji „Monitoring Antykorupcyjny” działającej w Równem organizator akcji zbiórki środków na cele wsparcia ukraińskich żołnierzy, założyciel organizacji charytatywnej wspierającej dzieci z chorobami nowotworowymi.

6.       Mykhailo Repekh – Czernihów; wolontariusz kampanii na rzecz uczciwych wyborów (2015), zastępca szefa służby prasowej kandydata na prezydenta Czernihowa (2015), członek inicjatywy obywatelskiej „Ruch na rzecz Lustracji.”

7.       Ihor Horin – aktywny uczestnik Euromajdanu 2013/2014, uczestnik walk na wschodzie Ukrainy, od grudnia 2015 pełni funkcję zastępcy mera Nowojaworowska do spraw sytuacji nadzwyczajnych.

8.       Ilona Shchypenko – członek Rady Rejonu Czernihówka, członek partii „Nasz Kraj,” organizatorka wolontariatu młodzieży, akcji pomocy migrantom i potrzebującym.

9.       Pavlo Khalimon – Pryłuki, obwód czernihowski – założyciel centrum pomocy prawnej, celem którego jest ułatwienie dostępu do usług prawnych najuboższym mieszkańcom miasta, członek partii Nasz Kraj, kandydował w wyborach do Rady Rejony i Obwodu.

10.   Maria Liska - członek partii Nasz Kraj, członek rady rejonu putylskiego (obwód czernihowski), organizatorka wydarzeń charytatywnych i kulturowych.

11.   Viktoriia Kapitan -  członek zarządu partii Nasz Kraj w dzielnicy Darnica (Kijów), organizatorka projektu „Szczęśliwe Dzieciństo,”  celem którego był rozwój kreatywności i umiejętności komunikacyjnych dzieci niepełnosprawnych.
metryczka publikacji