BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Statystyczny gdański radny

Pierwszego grudnia, gdańscy radni złożyli ślubowanie i tym samym oficjalnie objęli swoje mandaty.

Do radnych z najdłuższym stażem należy Małgorzata Chmiel, która mandat radnego pełni nieprzerwanie od II kadencji samorządowej czyli od roku 1994. Należy ona do radnych, cieszących się niesłabnącą  popularnością mieszkańców Gdańska. Po raz kolejny zdobyła najwięcej (ponad 6 500) głosów ze wszystkich radnych.

W nowej radzie zasiądzie 21, a właściwie 22 radnych z PO (za prezydenta Pawła Adamowicza do rady wejdzie w najbliższym czasie Marek Bumblis) i 12 radnych z PiS.  

Radnych, dla których będzie to już piąta kadencja (tj. od roku 1998) jest trzech: Bogdan Oleszek, Jarosław Gorecki i Marek Bumblis.

Cztery kadencje (od roku 2002) radnymi są Piotr Dzik, Kazimierz Koralewski i Mirosław Zdanowicz, który jest też najstarszym z radnych. Dla sześciorga radnych Wojciecha Błaszkowskiego, Piotra Gierszewskiego, Lecha Kaźmierczyka, Agnieszki Owczarczak, Jacka Teodorczyka i Grzegorza Strzelczyka jest to już trzecia kadencja. (Ten ostatni pełni funkcję radnego z przerwą w latach 2006-2010.) Dla dziewięciu osób obecna kadencja następuje jako druga z kolei. Radnymi po raz drugi zostali: Piotr Borawski, Aleksandra Dulkiewicz, Beata Dunajewska-Daszczyńska,  Jaromir Falandysz, Żaneta Geryk, Piotr Grzelak, Adam Nieroda, Przemysław Ryś i Beata Wierzba. Jak więc widać  - najwięcej - bo dwanaścioro,  jest w obecnej radzie osób, które uzyskały swój mandat po raz pierwszy. Pierwszego grudnia w roli radnego zadebiutowali: Piotr Czauderna, Dorota Dudek, Łukasz Hamadyk, Beata Jankowiak, Anna  Kołakowska, Andrzej Kowalczys, Emilia Lodzińska, Jerzy Milewski, Magdalena Olek, Wojciech Stybor, Piotr Walentynowicz i Anna Wirska.

Dyżury i spotkania

W najbliższych dniach wszyscy radni ustalą miejsca i terminy dyżurów, w których można będzie ich spotkać. Jednym z ich podstawowych obowiązków jest bowiem praca dla mieszkańców, z mieszkańcami, a także podejmowanie interwencji w ich sprawach. Warto przy tej okazji dodać, że pomieszczenia, w których przyjmują interesantów na swoich dyżurach radni organizują osobiście, na własną rękę. Korzystają najczęściej z lokali należących do instytucji miejskich (siedziby rad dzielnic, szkół, klubów osiedlowych itp.). Radni mogą korzystać z pomieszczeń klubowych znajdujących się w Nowym Ratuszu. Wielu pełni dyżury w siedzibie Rady Miasta Gdańska.

W praktyce praca radnego nie polega jednak  tylko na podejmowaniu uchwał i tworzeniu lokalnego prawa, które odbywa się na sesjach, zazwyczaj raz miesiącu, ani nawet na pracy w komisjach merytorycznych, gdzie w mniejszym gronie radni spotykają się 2-3 razy w miesiącu, ale co równie ważne na wysłuchiwaniu głosu mieszkańców i spotykaniu się z nimi. To także spotkania oficjalne i mniej formalne, reprezentowanie miasta na uroczystościach oraz oficjalnych spotkaniach i delegacjach. Tu największa odpowiedzialność spoczywa na barkach Bogdana Oleszka, przewodniczącego rady oraz na trójce wiceprzewodniczących. Ustaleniem zakresów działania Komisji, ich nazw i składami osobowymi Rada Miasta Gdańska zajmie się na najbliższej sesji 4 grudnia.

Jeśli chodzi o podział mandatów według płci, to w obecnej radzie mamy o dwie kobiety więcej niż w poprzedniej. Przedstawicielek płci pięknej jest obecnie 12, czyli statystycznie prawie co trzeci radny jest kobietą. Najmłodszą radną jest 23-letnia Beata Jankowiak.  

Laptopy  zamiast papieru

 Co ciekaw będzie to pierwsza kadencja, w której obieg dokumentów i projekty uchwał przesyłane od samego początku będą drogą elektroniczną. (W poprzedniej kadencji radni otrzymali w lutym 2011 roku). Aby rzetelnie ocenić projekty uchwał dotyczących poszczególnych dziedzin życia miasta trzeba zapoznać się z wieloma dokumentami, bywa że kilogramami materiałów pomocniczych. Obieg elektroniczny ma na celu ograniczenie kosztów (toner, papier itd.) oraz ustandaryzowanie i usprawnienie komunikacji. Docelowo nie będzie wersji papierowej dokumentów, a każde pismo będzie skanowane i przesyłane radnym w wersji elektronicznej.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

metryczka publikacji