BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Ślubowanie Rady Dzielnicy VII Dwór

Ślubowanie i ukonstytuowanie się Rady Dzielnicy VII Dwór

15 lipca 2015 w sali herbowej Nowego Ratusza ukonstytuowała się Rada Dzielnicy VII Dwór. Rotę ślubowania  od nowowybranych radnych dzielnicy odebrał przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek, który życzył wszystkim dobrej współpracy. Obecni byli również radni miasta Gdańska: Mirosław Zdanowicz i Małgorzata Chmiel, która poprowadziła dalszą część obrad.  

W ich trakcie wybrano przewodniczących Rady i Zarządu dzielnicy. Zostali nimi:

Barbara Kaczmarek, przewodnicząca Rady Dzielnicy VII Dwór,

Elżbieta Kwiatkowska, zastępca przewodniczącego Rady Dzielnicy VII Dwór,

Kazimierz Stencel, przewodniczący Zarządu Dzielnicy VII Dwór,

Tomasz Zajkowski, zastępca przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VII Dwór,

Krzysztof Perzyński, członek Zarządu Dzielnicy VII Dwór.

 

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

 

 

 

 

metryczka publikacji