BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Ronald Wilson Reagan

s
Urodził się 6 lutego 1911 r. w Stanach Zjednoczonych. Zdobył wykształcenie aktorskie. Od 1937 do 1966 r. występował w wielu filmach i programach telewizyjnych. Dużą popularność zdobył jako skuteczny przywódca związku aktorów walcząc o przestrzeganie ich praw przez producentów filmowych. Zwalczał też wpływy komunistyczne wśród świata artystycznego Hollywood.

Od 1966 do 1975 r. był z ramienia Partii Republikańskiej gubernatorem stanu Kalifornia. W 1980 r. wygrał wybory prezydenckie, będąc w latach 1981 -1989 r. czterdziestym z kolei przywódcą Stanów Zjednoczonych. Tak w kampanii wyborczej, jak i potem w czasie sprawowania funkcji prezydenckiej stawiał na podniesienie znaczenia Stanów Zjednoczonych w świecie, rozpoczął "wyścig zbrojeń" ze Związkiem Radzieckich doprowadzając w efekcie do klęski reżimy komunistyczne w ZSRR i w krajach Europy Wschodniej. Ograniczył wpływy radzieckie w Afryce i krajach Ameryki Łacińskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce oficjalnie wspierał politycznie i finansowo solidarnościową opozycję. Udzielił schronienia wielu działaczom zmuszonym do emigracji z kraju.

Gdańsk odwiedził 15 września 1990 r. wraz z żoną Nancy. Był gościem Lecha Wałęsy. Zwiedził Gdańsk, złożył kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. W następnych latach ciężka choroba zmusiła go do wycofania się z życia publicznego. Wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela w dwudziestolecie strajków sierpniowych 24 sierpnia 2000 r. za wspieranie Solidarności oraz demokratycznej opozycji. Ze względu na stan zdrowia, akt nadania tytułu przekazano R.Raeganowi drogą dyplomatyczną w Stanach Zjednoczonych.

Ronald Reagan zmarł 5 czerwca 2004 r.


opracował: dr Mirosław Gliński
metryczka publikacji