BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Richard von Weizsäcker

pub ikona

Urodził się 15 kwietnia 1920 roku w Stuttgarcie. Ojciec Ernest był dyplomatą - czasie Trzeciej Rzeszy wiceminister spraw zagranicznych, potem ambasador Niemiec w Rzymie. Richard von Weizsäcker od 1939 do 1945 r. był oficerem w armii niemieckiej. Po wojnie studiował prawo i historię na uniwersytetach w Getyndze, Grenoble we Francji i Oxfordzie w Anglii. Doktorat nauk prawnych uzyskał w 1955 roku w Getyndze.

Po studiach zajmował się działalnością społeczną i polityczną. Przez wiele lat zasiadał w kierownictwie niemieckiego kościoła ewangelickiego. Członek władz Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej /CDU/. Od 1969 r. z ramienia tej partii był członkiem parlamentu /Bundestagu/. Wspierał politykę wschodnią socjaldemokraty Willy Brandta, opowiedział się za ratyfikacją traktatu niemiecko-polskiego z 1970 r. i wcieleniem go w życie. W latach 1979-1981 stał na czele władz wykonawczych Berlina Zachodniego. 23 maja 1984 r. parlament wybrał go na prezydenta ówczesnych Niemiec Zachodnich. W 1989 r. kadencję jego przedłużono o kole pięć lat. Jako prezydent kontynuował politykę pojednania między obu sąsiadującymi ze sobą narodami. Przewodził Państwu, kiedy upadł mur berliński, teren byłego NRD opuściły wojska radzieckie i powstały ponownie jedne, zjednoczone Niemcy.

Gdańsk odwiedził 4 maja 1990 roku w czasie oficjalnej wizyty w Polsce. Złożył kwiaty na Westerplatte, zwiedził Główne Miasto, spotkał się ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego. Do dziś jest aktywny na niemieckiej scenie politycznej. Negatywnie ocenia projekt powstania w Berlinie centrum dokumentującego losy Niemców wysiedlanych z ościennych krajów po drugiej wojnie światowej.

24 kwietnia 1997 roku Rada Miasta za wkład w budowę demokracji w Polsce nadała tytuły Honorowych Obywateli Gdańska byłym prezydentom Polski - Lechowi Wałęsie, Stanów Zjednoczonych - Georgowi Bushowi i Niemiec Richardowi von Weizsäckerowi. Akty nominacji wręczono im w czasie uroczystej sesji Rady w Dworze Artusa 30 czerwca tego roku.


opracował: dr Mirosław Gliński
metryczka publikacji