BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Richard Damme

Informator 2010 - okładka mini
Urodzony 28 września 1826 r. we Frankfurcie nad Odrą. Od 1840 r. wraz z ojcem jubilerem mieszkał w Gdańsku. W latach 1840-1842 uczył się zawodu w miejscowej Akademii Handlowej. Potem pracował w firmie prywatnej. 1 stycznia 1859 r. założył własną, zajmującą się handlem zbożem i drewnem. Biura jej od 1869 r. mieściły się przy Podwalu Przedmiejskim 39, a od 1904 przy ul. Okopowej 7. Właściciel prywatnego banku i udziałowiec wielu spółek akcyjnych w Gdańsku.

W 1873 r. utworzył spółkę akcyjną do budowy linii kolejowej Malbork - Mława. Oddana została do użytku w 1877 r. i była jej własnością przez 25 lat, potem upaństwowiona. Było to ważne przedsięwzięcie dla rozwoju gospodarczego Gdańska. Wbrew intencjom władz pruskich zapewniała miastu bezpośredni dostęp do zaplecza, skąd trafiały do portu gdańskiego towary na eksport. Współwłaściciel Towarzystwa Akcyjnego "Weichsel" dominującego w żegludze na Dolnej Wiśle i w rejonie Zatoki Gdańskiej. Współudziałowiec kąpieliska na półwyspie Westerplatte.

Przez ponad trzydzieści lat był członkiem Rady Miejskiej, a w latach 1864 - 1899 jej przewodniczącym zajmującym się sprawami gospodarczymi miasta. Wspólnie z kolejnymi nadburmistrzami Gdańska doprowadził także do zbudowania, obok wspomnianej już linii kolejowej do Mławy, torów do spichlerzy zbożowych w porcie /1889r./ i utworzenia w nim w 1899 r. strefy wolnocłowej. Od 1863 r. do 1901 r. był członkiem władz Korporacji Kupców Gdańskich.

W 1902 r. przeszedł na emeryturę. W firmie zastąpił go syn dr Paul Damme. Posiadał znaczącą kolekcję dawnej sztuki gdańskiej, kilka cennych przedmiotów ofiarował gdańskiemu muzeum. W dowód wszelkich zasług Rada Miejska nadała mu 12 kwietnia 1897 r. tytuł Honorowego Obywatela Gdańska. Zmarł 2 września 1916 r. Do dziś w parku przy Alei Zwycięstwa zachowała się płyta nagrobna jego i żony grobowca.


opracował: dr Mirosław Gliński
metryczka publikacji