BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Paul W. Wundsch

17 lutego 1847 r. Rada Miasta nadała tytuł Honorowego Obywatela Gdańska królewskiemu inspektorowi celnemu w Nowym Porcie Paulowi H.Wundschowi. Okazją było pięćdziesięciolecie jego służby.

W zachowanych w Gdańsku materiałach brak bliższych o nim wiadomości. Akt nadania tego wyróżnienia wręczono jubilatowi w czasie uroczystości w dniu 20 lutego w Nowym Porcie. Dyplom za udział w rozwoju handlu gdańskiego wręczył nadburmistrz Joachim H. Weickhmann w towarzystwie przewodniczącego Rady Miejskiej Carla Gottfrieda Trojana. Dyplomy i upominki przekazała jubilatowi także Korporacja Kupców Gdańskich i Gdańskie Towarzystwo Żeglarzy /Danziger See-Schiffer Gesellschaft/.

opracował: dr Mirosław Gliński
metryczka publikacji