BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Otto Theodor Manteuffel

informator 2007
Ziemianin i polityk. Urodził się 3 lutego 1805 r. w Lübben w Niemczech. W latach 1819-1824 uczył się w Schulporta, a następnie studiował prawo i ekonomię na uniwersytecie w Halle. Po studiach pracował w administracji państwowej w Królewcu /1841 r./ i Szczecinie /1843/. W 1848 r. król Fryderyk Wilhelm IV mianował go ministrem spraw wewnętrznych Prus z zadaniem spacyfikowania antymonarchistycznych wystąpień tzw. "Wiosny Ludów". 19 grudnia 1850 r. król powołał go na premiera i ministra spraw zagranicznych Prus. Ze stanowiska ustąpił 5 listopada 1855 r. po objęciu regencji w Prusach przez księcia Wilhelma I.

Był politykiem antyliberalnym i antydemokratcznym, opowiadał się za ograniczoną konstytucją. Działał opierając się na konserwatywnej armii i biurokratycznym aparacie administracji państwowej. Kolejne rozporządzenia królewskie z 1850 i 1853, ograniczyły samorządność miast, podporządkowując je kontroli administracji państwowej.

Przyznany mu przez Radę Miasta 30 listopada 1853 r. tytuł Honorowego Obywatela Gdańska, był jednym z wielu gdzie decydowały powody polityczne, a nie konkretne zasługi danej osoby dla miasta. Dyplom z tym wyróżnieniem wręczyła premierowi w Berlinie 19 grudnia 1853 r., delegacja miasta z nadburmistrzem Karlem Augustem Groddeckiem i członkami Rady. Nominat zmarł 26 listopada 1882 r. w Crossen koło Luckau w Niemczech.


opracował: dr Mirosław Gliński
metryczka publikacji