BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Ojciec Ludwik Wiśniewski

Ojciec Ludwik Wiśniewski - dominikanin, duszpasterz akademicki, działacz opozycji antykomunistycznej - uhonorowany został za wychowanie pokoleń gdańskich niepokornych. (Uchwała Nr XI/143/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 roku.)

W dwa lata po tym, jak przyjął święcenia kapłańskie w 1963 roku,  o. Ludwik Wiśniewski został duszpasterzem akademickim w Gdańsku. Funkcję tą pełnił przez trzy lata. Po zakończeniu studiów na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1966-1968) powrócił do Gdańska i do 1972 ponownie prowadził duszpasterstwo akademickie przy gdańskim kościele świętego Mikołaja, które za jego czasów stało się znaczącym w mieście ośrodkiem kulturalnym, ośrodkiem niezależnej myśli. Tu spotykały się środowiska twórców i niepokornej, zbuntowanej młodzieży licealnej i akademickiej. Tu przychodzili aktorzy, pisarze, dziennikarze. Tu odbywały się spektakle teatru przy stoliku, zajęcia naukowe prowadzone przez wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz spotkania dyskusyjne z wybitnymi intelektualistami związanymi z warszawskim Klubem Inteligencji Katolickiej.

Do gdańskich wychowanków o. Ludwika Wiśniewskiego należeli m.in. Aleksander Hall, Arkadiusz Rybicki, Maciej Grzywaczewski, Grzegorz Grzelak i Marian Terlecki.

Od 1972 roku pracował jako duszpasterz akademicki w Lublinie, potem we Wrocławiu i Krakowie. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych, ojciec Wiśniewski otwarcie związał się z opozycją demokratyczną. Utrzymywał kontakty z Komitetem Obrony Robotników, a w marcu 1977 roku podpisał Apel do społeczeństwa polskiego? ? pierwszy dokument Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Wspierał też swoich gdańskich wychowanków, gdy ci tworzyli Ruch Młodej Polski. Obecnie o. Ludwik Wiśniewski mieszka w Lublinie.

metryczka publikacji