BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Młodzieżowi Radni Miasta Gdańska w kadencji 2011-2013

lista radnych Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą nr XI/177/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska oraz z Zarządzeniem nr 1213/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.
Wybory odbyły się w dniach od 26 września do 3 października 2011 r. w sześciu okręgach wyborczych (pokrywających się z okręgami „dorosłej” Rady Miasta Gdańska). Z grona uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (dziennych dla młodzieży) samorządy uczniowskie desygnowały elektorów do Zgromadzenia Elektorskiego, które wybrało 34 członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

W I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska w dniu 20 października 2011 r. uczestniczyli:

OKRĘG WYBORCZY NR 1
Zbigniew Klebba
Szkół Energetycznych w Gdańsku - Technikum nr 13
Paula Stachacz
Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku - XIII Liceum Ogólnokształcące
Mateusz Witkowski
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku - IV Liceum Ogólnokształcące
Aleksandra Zajączkowska
Gimnazjum nr 11 w Gdańsku
Noemi Sip
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku - IV Liceum Ogólnokształcące
Paulina Cieślak
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska CKU w Gdańsku - Technikum nr 14
 
OKRĘG WYBORCZY NR 2
Marcin Wasilewski
Zespół Szkół Łączności w Gdańsku - Technikum nr 4
Piotr Płatkowski
Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum
Jarosław Tokarek
Szkoły Ekonomiczno-Handlowe w Gdańsku - Technikum nr 11
Maciej Barzowski
Zespół Szkół Łączności w Gdańsku - Technikum nr 4
Agnieszka Rygwelska
Szkoły Ekonomiczno-Handlowe w Gdańsku - Technikum nr 11
Daniel Sowulewski
Gdańskie Liceum Autonomiczne
Julia Nagrabska
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku - Gimnazjum nr 3
Aleksandra Olechnowska
Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 4 - Gimnazjum nr 4
 
OKRĘG WYBORCZY NR 3
Aleksandra Trawińska
Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Gdańsku - XXII Liceum Ogólnokształcące
Julia Bartoszewska
Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 - Gimnazjum nr 31
Michał Nowakowski
XX Liceum Ogólnokształcących w Gdańsku
Kamil Pischke
Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Gdańsku - Technikum nr 6
Damian Jasiukajć
VIII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
 
OKRĘG WYBORCZY NR 4
Michał Orfin
III Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
Mateusz Zacniewski
Pomorskie Szkoły Rzemiosł  w Gdańsku - Technikum nr 1
Katarzyna Lemanowicz
IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
Witold Jurewicz
Gimnazjum nr 1 w Gdańsku
Joanna Pawłowska
XIX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
 
OKRĘG WYBORCZY NR 5
Mateusz Ilczuk
Ogólnokształcące Szkoły Sportowe w Gdańsku - Szkoła Mistrzostwa Sportowego nr 2
Marcelina Babraj
Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13 w Gdańsku - Gimnazjum nr 17
Karolina Czuba
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku - Gimnazjum nr 18
Adam Duchnowski
Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12 w Gdańsku - Gimnazjum nr 16
Paweł Genda
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPRwP
 
OKRĘG WYBORCZY NR 6
Tomasz Swebocki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdańsku - XXIV Liceum Ogólnokształcące
Wojciech Dudzic
Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 26 w Gdańsku - Gimnazjum Sportowe nr 46
Maria Prusik
Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17  w Gdańsku - Gimnazjum nr 24
Agnieszka Prysak
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdańsku - XXIV Liceum Ogólnokształcące
Natalia Lutomska
Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku - XII Liceum Ogólnokształcące

l                     Aktualna ista Młodzieżowych Radnych Miasta Gdańska:

Bartoszewska Julia Gimnazjum nr 31 w Gdańsku Okr. Wyb. Nr 3
Bujewski  Grzegorz Gimnazjum nr 19 w Gdańsku Okr. Wyb. Nr 5
Bukowicz Justyna  Gimnazjum nr 19 w Gdańsku Okr. Wyb. Nr 5
Ciucias Weronika Gimnazjum nr 12 w Gdańsku Okr. Wyb. Nr 4
Czapiewska Dorota Technikum nr 1 w Gdańsku Okr. Wyb. Nr 1
Czuba Karolina  Gimnazjum 18 w Gdańsku Okr. Wyb. Nr 5
Dąbrowska Urszula  I LO w Gdańsku Okr. Wyb. Nr 2
Duchnowski Adam  V LO w Gdańsku Okr. Wyb. Nr 5
Dudzic Wojciech  V LO w Gdańsku Okr. Wyb. Nr 6
Felskowski Patryk Technikum nr 12 w Gdańsku Okr. Wyb. Nr 2
Filipiak Marta XV LO w Gdańsku Okr. Wyb. Nr 6
Jóźko Paweł II LO w Gdańsku Okr. Wyb. Nr 4
Kapuścińska Dominika Akademickie  LO Lingwista  Okr. Wyb. Nr 3
Krawczuk Szymon V LO w Gdańsku Okr. Wyb. Nr 3
Kulikowska Marta   II LO w Gdańsku Okr. Wyb. Nr 1
Leszczyńska Sara Gimnazjum Lingwista w Gdańsku Okr. Wyb. Nr 3
Nagrabska Julia  Gimnazjum nr 3 w Gdańsku Okr. Wyb. Nr 2
Narożnik Maciej Technikum nr 5 w Gdańsku Okr. Wyb. Nr 4
Olechnowska Aleksandra   I LO w Gdańsku Okr. Wyb. Nr 2
Płatkowski Piotr  V LO w Gdańsku Okr. Wyb. Nr 2
Prusik Maria  Gimnazjum Spotrowe nr 24  Okr. Wyb. Nr 6
Sienkiewicz Paulina Gimnazjum nr 5 w Gdańsku Okr. Wyb. Nr 1
Tokarek Jarosław  Tecnikum 11 w Gdańsku Okr. Wyb. Nr 2
Torłop Sebastian Gimnazjum Gedanensis w Gdańsku Okr. Wyb. Nr 1
Trzaskowska Zofia XIX LO w Gdańsku Okr. Wyb. Nr 3
Wasilewski Marcin  Technikum nr 4 w Gdańsku Okr. Wyb. Nr 2
Zając Patryk Gimnazjum nr 38  w Gdańsku Okr. Wyb. Nr 1
metryczka publikacji