BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

I sesja czyli wybory prezydium MRMG

W czwartek 29 października odbyła się pierwsza seja Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska III kadencji. Na sesji obecny był Piotr Kowalczuk, zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej, który życzył radnym powodzenia i zaprosił do współpracy. Obrady do czasu wyboru "młodzieżowego" przewodniczącego prowadził Wojciech Błaszkowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska. Odebrał on od nowych radnych ślubowanie i wręczył certyfikaty radnego. Młodszym kolegom towarzyszyli też radni miasta Gdańska: Aleksandra Dulkiewicz, Beata Dunajewska, Piotr Gierszewski, Magdalena Olek, Beata Wierzba i Piotr Walentynowicz.

W trakcie obrad przewodniczącym Młodzieżowej Rady został wybrany ponownie Kacper Rutkowski z Gdańskiego Liceum Autonomicznego, który funkcję tę pełnił już pod koniec II kadencji Młodzieżowej Rady.

W skład prezydium weszło jeszcze 4 wiceprzewodniczących:  Filip Górski, Iga Wojczys, Grzegorz Wiśniewski i Adrianna Wyrzykowska, a sekretarzem został Mikołaj Grzanka. Na koniec radni ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.

 

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska        


 Radni III kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska   


Fotorelacja: zdjęcia z I sesji

metryczka publikacji