BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

LI sesja Rady Miasta Gdańska 09.04.14.

W trakcie LI sesji Rady Miasta Gdańska rajcy dokonali podziału miasta Gdańska na stałe obwody głosowania.

Jak mówiła Danuta Janczarek, sekretarz miasta, podjęcie uchwały na dodatkowej sesji było konieczne w związku z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu na dzień 25 maja br. wyborów do Parlamentu Europejskiego i wynikało wprost z kodeksu i terminarza wyborczego. Decyzją radnych Gdańsk został podzielony na 207 stałych obwodów głosowania (tj. o 4 więcej niż dotychczas). Warto dodać, że 53 obwody są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Na sesji  radni zdecydowali też o utworzeniu na terenie Gdańska 20 odrębnych obwodów głosowania. Znajdą się one w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładzie karnym, areszcie śledczym oraz w domach studenckich.\

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 
 
 

metryczka publikacji