BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Lekcje samorządności 30 marca 2015

Lekcje z radnymi

30 marca 2015 r. w  Nowym Ratuszu odbyła się kolejna „Lekcja o samorządzie” dla uczniów gdańskiego Liceum Autonomicznego.  

Uczniowie klas drugiej liceum, mieli okazję spotkać się osobiście z radnymi i zwiedzić Wielką Salę Obrad, Salę Herbową oraz gabinet przewodniczącego Rady Miasta Gdańska.  Lekcja składała się z trzech części: prezentacji pt. „Samorząd terytorialny -  jak to się robi w Gdańsku”, spotkania z radnymi oraz zwiedzania dawnej siedziby Wysokiego Komisarza Ligi Narodów.
W trakcie prezentacji młodzież zapoznała się ze strukturą samorządu terytorialnego i jego kompetencjami na przykładzie Rady Miasta Gdańska. Radny Wojciech Błaszkowski, omówił czym zajmuje się w Radzie, a następnie w spotkaniu wziął udział Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady, który również odpowiadał na pytania uczniów. Licealistów interesowały szczególnie zagadnienia dotyczące budżetu Gdańska, kultury i komunikacji.

Lekcje odbywają się w siedzibie Rady Miasta Gdańska cyklicznie – zwykle co drugi wtorek. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie klas szóstych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu 58 3237029.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

***

Lekcje mają na celu m.in.: praktyczne zapoznanie się z samorządem terytorialnym, jego podstawowymi cechami i zadaniami, przedstawienie przemian jakie nastąpiły w samorządzie terytorialnym od 1990 roku, wymienienie organów władzy w Gdańsku – prezydent i Rada Miasta – ich kompetencji oraz nazwisk osób pełniących najważniejsze funkcje, wskazanie kompetencji przewodniczącego Rady Miasta, prezydium rady, komisji rady, poznanie własnego okręgu wyborczego oraz radnych z tego okręgu. W programie przewidziany jest udział radnych oraz przewodniczącego Rady.

 


metryczka publikacji