BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Lekcje samorządniości

Lekcje samorządności

Rozmowa z Bogdanem Oleszkiem, przewodniczącym Rady Miasta Gdańska.

 

Skąd ten pomysł i po co są takie lekcje?

Nie jest to nowość, ale coś co się już sprawdziło. Lekcje w Nowym Ratuszu odbywają się już trzecią kadencję, ponad 10 lat. Uważam, że to jeden z naszych obowiązków wobec mieszkańców. 

Na czym on polega?

Nie tylko na interweniowaniu w sprawach mieszkańców, ale też na informowaniu. Jeśli mają oni wiedzieć co się dzieje w ich mieście, rozumieć o czym mowa, powinni się też orientować o co chodzi w licznych projektach podejmowanych przez Radę i realizowanych później w mieście.

To chyba nie tylko informowanie, ale też w jakimś sensie rodzaj agitacji lub przynajmniej aktywizacji.

Agitacji na pewno nie. Jednym z elementów lekcji jest wskazanie na pewną apolityczność władzy samorządowej, której specyfika wymaga wręcz współdziałania klubów politycznych.

Miasto nie należy do żadnej partii politycznej tylko do mieszkańców. W Gdańsku są odpowiednie procedury i skuteczne instrumenty, które pozwalają obywatelom realizować ich pomysły i upominać się o lokalne interesy. Zresztą ponad 90 % wszystkich uchwał przegłosowywanych jest bez względu na barwy partyjne. Zwiększenie przepustowości rury kanalizacyjnej, położenie brakującego chodnika czy poprawienie stanu nawierzchni drogi to rzeczy tak bliskie mieszkańcom, że po prostu muszą zostać zrobione. To poza dyskusją, bo wypływa wprost z potrzeb mieszkańców i służy ich dobru.

A co z aktywizacją czy aktywnością obywatelską?

O! Jeśli chodzi o aktywizację mieszkańców to nie będę ukrywał, że na tym akurat nam zależy. Aktywność społeczna przygotowuje do dojrzałego życia obywatelskiego, a w praktyce do interesowania się swoim otoczeniem. Ułatwia wyrwanie się z pewnego „zaklętego” kręgu bierności. Jeśli obywatele będą aktywni w danej sprawie i będą chcieli ją zmienić, to władza – bez znaczenia czy lokalna czy centralna - prędzej czy później będzie musiała się na to zgodzić.

Chcemy pobudzać aktywność obywatelską, a to wymaga wiedzy. Dobrze, by wspierały ją też konkretne przykłady udanych projektów obywatelskich. Jeśli uda nam się wychować aktywnego obywatela, który czuje potrzebę angażowania się na rzecz dobra wspólnego, to będzie sukces. Aby uczestniczyć w mechanizmach demokracji najlepiej jest zaczynać od siebie i najbliższej okolicy. 

Dziękuję za rozmowę.

Mariusz Feliński

-----------------------------------

Rada Miasta Gdańska zaprasza do udziału w lekcjach z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie pt. „Funkcjonowanie s amorządu terytorialnego w Gdańsku”. Lekcje odbywać się będą zazwyczaj co drugi wtorek w godz. 10.00 – 11.30 w Nowym Ratuszu – siedzibie Rady Miasta Gdańska przy ulicy Wały Jagiellońskie 1. Ich celem jest zapoznanie uczniów ze strukturą, kompetencjami i zasadami funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie Gdańska.

-----------------------------------
W programie m.in.: praktyczne zapoznanie się z procedurami demokratycznymi oraz właściwościami i podstawowymi zadaniami samorządu. Omówienie organów władzy w Gdańsku – prezydenta i Rady Miasta – ich kompetencji oraz poznanie osób pełniących najważniejsze funkcje. Wskazanie kompetencji przewodniczącego Rady Miasta, prezydium rady, komisji rady, sprawowanie mandatu przez radnych - obowiązki radnego, a także poznanie własnego okręgu wyborczego oraz radnych z tego okręgu.

W lekcjach samorządności przewidziany jest udział radnych oraz przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, a także zwiedzanie Sali Obrad, Sali Herbowej oraz pomieszczeń Nowego Ratusza.

W lekcjach mogą brać udział uczniowie gdańskich gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz klas szóstych ze szkół podstawowych lekcjami zapraszamy do zgłaszania klas i umawiania terminów w Biurze Rady Miasta Gdańska. Najbliższe terminy to: 04 i 05.10.2016; 18.10.2016; 08.11.2016; 15.11.2016; 07.12.2016; 13.12.2016. Ponadto, na początku grudnia br. można się będzie umawiać na lekcje w terminach od stycznia do czerwca 2017 -

kontakt : mariusz.felinski@gdansk.gda.pl tel 58 323 7029.

metryczka publikacji