BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Konsultacje społeczne - uwagi do uchwały!

Zbieranie opinii i uwag do uchwały o konsultacjach społecznych

W czerwcu klub radnych Platformy Obywatelskiej wraz z Gdańską Radą Organizacji Pozarządowych złożyli na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska Bogdana Oleszka projekt nowej uchwały o konsultacjach społecznych w Gdańsku. Propozycja zmienia dotychczasową uchwałę z 2007 roku i odpowiada na wyzwania szerszego konsultowania z mieszkańcami wielu decyzji w Gdańsku.

Wnioskodawcy zwrócili się z prośbą do rad dzielnic, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych mieszkańców o składanie uwag i propozycji do proponowanego projektu. Do końca lipca wpłynęło ich ponad 70.

Spotkanie podsumowujące wszystkie złożone propozycje i uwagi odbędzie się w dniu 18 sierpnia o godzinie 17:00 w budynku Rady Miasta Gdańska (Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1).

Następnie projekt będzie opiniowany przez Komisje Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska a pod głosowanie całej Rady Miasta przewidziane jest na sesji w dniu 27 sierpnia.
Piotr Borawski

pobierz projekt uchwały - druk 306 (74 KB)
pobierz zgłoszone uwagi - Zestawienie uwag (51 KB)


metryczka publikacji