BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Johann Karl Rothe

logo raport
Urodził się w Gdańsku 4 kwietnia 1771 roku. Od 1787 r. był uczniem Gdańskiego Gimnazjum. Po jego ukończeniu studiował prawo w Królewcu.

Karierę urzędniczą rozpoczął w 1797 r. w pruskiej administracji w Kwidzyniu. Wcześniej w 1796 r. był sędzią w Gdańsku. 9 maja 1825 roku został prezydentem rejencji w Gdańsku. To ogniwo pruskiej administracji obejmowało w przybliżeniu teren dawnego woj. gdańskiego. Władzą zwierzchnią był prezydent prowincji Prusy Heinrich T.Schon urzędujący w Królewcu. Prezydent rejencji nadzorował wszystkie ogniwa administracji pruskiej na swym terenie, łącznie z policją. Z podległości wyłączona była armia. Natomiast pruskie ustawy o miastach i samorządach z 1808 i 1831 roku zapewniały mu pełną kontrolę na ich działaniem. Od jego decyzji lub opinii zależała realizacja wielu planów i zamierzeń poszczególnych miast, w tym i Gdańska.

Był to okres dużej stagnacji w rozwoju tego miasta, choć za kadencji J.K.Rothe rozpoczęła działalność prywatna stocznia Johanna W. Klawittera i zapoczątkowana została żegluga parowa. Kontynuowane było przekształcanie miasta w ważną twierdzę wojskową. Garnizon wzrósł z 5.600 żołnierzy w 1825 r. do ponad ośmiu tysięcy w 1831 r. Powstały koszary na Biskupiej Górce, rozbudowywane były umocnienia w Nowym Porcie i na Westerplatte. Kierowana przez niego administracja musiała włączyć się do zwalczania wspomnianych wyżej epidemii cholery w Gdańsku w 1831 i 1837 r.

J.K.Rothe uważał się za ucznia Emmanuela Kanta, którego wykładów słuchał w czasie studiów w Królewcu. W Gdańsku od 1828 r. był członkiem Towarzystwa Przyrodniczego, które w 1832 r. nadało mu tytuł honorowego członka. W lutym 1841 r. w wieku 70 lat przeszedł na emeryturę. Wtedy też otrzymał honorowe obywatelstwo Gdańska i Elbląga. Jako emeryt nadal mieszkał w rodzinnym Gdańsku, gdzie zmarł 27 sierpnia 1853 r.


opracował: dr Mirosław Gliński
metryczka publikacji