BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Inauguracyjna sesja Rady Miasta

W poniedziałek 1. grudnia w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta odbyło się uroczyste ślubowanie 33 radnych oraz wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta Gdańska w kadencji 2014-2018. Doniosłość chwili podkreślała leżąca na prezydialnym stole Biblia z 1630 roku, na którą burmistrzowie, rajcy oraz miejscy ławnicy do drugiego rozbioru Polski składali przysięgę, że „wszystko, co będą czynić, czynić będą wyłącznie dla dobra miasta Gdańska”.

Sesję rozpoczęła Alicja Bogucka, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku wręczając zaświadczenia o wyborze na radnego. Następnie przewodniczenie obradom objął radny senior Mirosław Zdanowicz, a rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwe, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” oraz nazwiska radnych odczytała najmłodsza radna - Beata Jankowiak.
Przewodniczącym został Bogdan Oleszek, który funkcję tę pełni już piątą kadencję (od roku 2001). Następnie radni podjęli uchwały o wyborze wiceprzewodniczących Rady Miasta, którymi zostali: Agnieszka Owczarczak (PO), Wojciech Błaszkowski (PO) i Piotr Czauderna (PiS).

Zobacz: Statystyczny gdański radny

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

metryczka publikacji