BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Hermann Göring

Powierzchnie biurowe w Trojmiescie 2010
H.Göring w Gdańsku, 21.09.1939 r.

Urodzony 12 stycznia 1893 r. w Rosenheim w Bawarii. W czasie pierwszej wojny światowej walczył jako lotnik w armii niemieckiej. Po wojnie bezrobotny. Od 1922 r. członek NSDAP, uczestnik nieudanego puczu kierowanego przez Hitlera w Monachium w listopadzie 1923 roku. Po reaktywowaniu partii w 1925 r., najbliższy współpracownik Hitlera. W 1932 r. zostaje z ramienia partii przewodniczącym niemieckiego parlamentu - Reichstagu. W rządzie Hitlera od 1933 r.; minister lotnictwa i premier Prus. W 1935 r. zostaje dowódcą lotnictwa wojskowego, a w 1936 r. koordynatorem gospodarki Trzeciej Rzeszy. Odpowiedzialny za przestawienie gospodarki na tory wojenne.

Twórca /1933 r./ policji politycznej - gestapo i pierwszych obozów koncentracyjnych, w których osadzano i mordowano przeciwników politycznych oraz Żydów. W czasie wojny odpowiedzialny za zbrodnie popełniane przez lotnictwo wojskowe - mordowanie z powietrza ludności cywilnej, niszczenie miast i wsi. "Koneser" sztuki, grabił i gromadził w swej rezydencji pod Berlinem cenne dzieła sztuki z całej podbitej przez hitlerowców Europy. Posiadacz groteskowych mundurów wojskowych i wielkiej kolekcji odznaczeń z całej Europy. W ostatnich dniach II wojny światowej zdradzając swego "Führera" liczył na pobłażliwość ze strony aliantów. Aresztowany przez wojska amerykańskie stanął przed Międzynarodowym Trybunałem w Norymberdze w 1946 r. Skazany na karę śmierci za zbrodnie wojenne, popełnił 15 października 1946 r. samobójstwo w celi więziennej.

12 stycznia 1943 r. marszałek Rzeszy obchodził pięćdziesięciolecie urodzin. Wśród wielu prezentów i wyróżnień z inicjatywy swego przyjaciela gauleitera Alberta Forstera, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gdańska. Akt jego nadania podpisany przez nadburmistrza Georga Lippke wręczony został jubilatowi 12 stycznia 1943 r. w Berlinie. Na czele gdańskiej delegacji stali: gauleiter Albert Forster i nadburmistrz G.Lippke. Sam dyplom, zaprojektowany przez architekta dr Bruno Fendricha, wypisany został na starym pergaminie z kopią pieczęci miejskiej z 1233 r. odciśniętej w czerwonym wosku. Za futerał służyła podstawa modelu dawnego gdańskiego statku "Piotr z Gdańska". Ciekawostką jest fakt, iż sam dyplom zachował się do dnia dzisiejszego. Znajduje się w zbiorach niemieckiego kolekcjonera Tomasza Niewodniczańskiego i była pokazywana na jego wystawie w Berlinie, a w 2003 r. w Warszawie i Wrocławiu. Model statku zapewne zaginął.


opracował: dr Mirosław Gliński
metryczka publikacji