BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Heinrich Rickert

GOM_atlas
Urodził się 27 grudnia 1833 r. w Pucku. Ukończył gimnazjum w Toruniu i uniwersytet we Wrocławiu. Przez kilka lat pracował jako nauczyciel.

Z dniem l czerwca 1858 r. został redaktorem naczelnym nowej gazety codziennej o zabarwieniu liberalnym "Danziger Zeitung" /wychodziła ona do stycznia 1930 r./. Pracował w niej przez wiele lat łącząc pracę zawodową z działalnością polityczną. Był szefem gdańskiego oddziału ogólnoniemieckiej partii narodowo-liberalnej, z ramienia której był od 1870 r. członkiem sejmiku prowincji, a od 1874 r. do końca życia gdańskim posłem do parlamentu Rzeszy /Reichstagu/. Uważano go za jednego z wybitniejszych przedstawicieli radykalnej opcji narodowo-liberalnej w parlamencie. Swoje poglądy głosił także w prasie gdańskiej i berlińskiej.

Po 1874 r. zamieszkał wraz z rodziną w Berlinie. W Reichstagu nieraz "lobbował" w interesie Gdańska, głównie w sprawach dotacji państwowych na inwestycje przemysłowe, portowe i drogowe. W uznaniu tych zasług, w dwudziestopięciolecie pracy parlamentarnej, Rada Miasta nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Gdańska. Wręczenia tego aktu dokonano w Gdańsku 9 listopada 1895 r. Zmarł w Berlinie 3 listopada 1902 r. i tam został pochowany. Był ojcem słynnego niemieckiego filozofa, także Heinricha /1863-1937/, twórcy tzw. badeńskiej szkoły neokantyzmu w filozofii.


opracował: dr Mirosław Gliński
metryczka publikacji