BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Hans Koschnick

informator 2006
Urodzony w Bremie 2 kwietnia 1929 r. Tam też po wojnie rozpoczął pracę w biurach Senatu. Pochodził z rodziny o lewicowych poglądach, dlatego też od 1950 r. jest członkiem niemieckiej partii socjaldemokratycznej /SPD/. Z jej ramienia w 1955 r. został posłem do parlamentu Bremy /Landtagu/, piastując tę funkcję do 1985 r. Jednocześnie od 1967 do 1985 r. burmistrz i prezydent Senatu Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Bremy.

Pełniąc tę funkcję podpisał 12 kwietnia 1976 r. z prezydentem Gdańska Andrzejem Kaznowskim umowę o partnerskiej współpracy obu tych miast. Było to wówczas pierwsze porozumienie o współdziałaniu obu dotychczas wrogo do siebie nastawionych narodów. W praktyce realizowane jest ono do dnia dzisiejszego, przynosząc wymierne korzyści gospodarcze, polityczne i kulturalne.

H.Koschnick pełnił też przez wiele lat kierownicze funkcje w SPD. Po ustąpieniu z funkcji burmistrza Bremy był od 1987 do 1994 r. posłem do niemieckiego parlamentu /Bundestag/. Udzielał się także na arenie międzynarodowej będąc z ramienia Unii Europejskiej cywilnym administratorem miasta Mostar w Bośni i Hercegowinie. Potem zajmował się uchodźcami z terenu Bałkanów, Azji czy Afryki.

Rada Miasta Gdańska w uznaniu jego zasług dla współpracy polsko-niemieckiej nadała mu 8 września 1994 r. tytuł Honorowego Obywatela. Ceremonia wręczenia dyplomu potwierdzającego ten fakt, odbyła się 7 listopada w Dworze Artusa. Obok dyplomu H.Koschnick otrzymał także na pamiątkę replikę dawnnego krzesła gdańskiego. H.Koschnick jest także honorowym obywatelem rodzinnej Bremy /1999 rok/ i doktorem honoris causa uniwersytetu w Hajfie w Izraelu.


opracował: dr Mirosław Gliński
metryczka publikacji