BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Gustav Heinrich Gossler

PIT CIT - nowa okładka
Urodził się 13 kwietnia 1838 r. w Naumburgu. Był synem premiera Prus Karla Gustava. Uczył się w gimnazjach w Poczdamie i Królewcu, prawo studiował w Berlinie, Heidelbergu i Królewcu, gdzie w 1859 r. uzyskał doktorat. Po studiach pracował w administracji państwowej na coraz wyższych stanowiskach.

Od 1879 r. podsekretarz, od 1881 r. minister wyznań i oświaty w rządzie kanclerza Otto Bismarcka. Kontynuował politykę Kulturkampfu w stosunku do dawnych ziem polskich, zwalczał wpływy kościoła katolickiego i wszelkie przejawy polskości. W 1887 r. wydał rozporządzenie o zakazie nauczania języka polskiego w szkołach pruskich. Zdymisjowany wraz z całym rządem O.Bismarcka, 7 lipca 1891 r. powołany został na nadprezydenta prowincji Prusy Zachodnie.

Tu zajął się głównie sprawami gospodarczymi, wspierał rozwój przemysłu, powołał zrzeszenie przemysłowców Pomorza. Inspirował utworzenie strefy wolnocłowej w gdańskim porcie /1899 r./. Największą jego zasługą, było doprowadzenie do podjęcia w 1899 r. decyzji o utworzeniu w Gdańsku pierwszej wyższej uczelni - politechniki. W lipcu 1900 r. uczestniczył w symbolicznym rozpoczęciu prac przy budowie jej siedziby we Wrzeszczu. Wcześniej, za zasługi w jej powołaniu, 16 maja 1899 r. w Dworze Artusa wręczono mu dyplom Honorowego Obywatela Gdańska. Zmarł nagle 29 września 1902 r.; pochowany został na ewangelickim cmentarzu przy Alei Zwycięstwa.


opracował: dr Mirosław Gliński
metryczka publikacji