BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Grudniowa sesja Rady Miasta

Uchwalenie budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok oraz nadanie nazwy nowej ulicy na gdańskim Ujeścisku Alei Vaclava Havla zdominowały obrady grudniowej sesji Rady Miasta Gdańska. Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta rozpoczął XXI sesję od oświadczenia w sprawie Sprawiedliwego Handlu.

Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska przedstawił radnym główne dane budżetu Miasta Gdańska na rok 2012.  Według planu dochody miasta wyniosą 2 648 558 035 zł, a  wydatki w roku 2012 wyniosą 2 777 109 385 zł, zaś deficyt wyniesie 128  551 350 zł. - Budżet jest proinwestycyjny. Mamy świadomość, że przyszły rok jest pełen niepokojów, ale sądzimy, że w przyszłym roku płace w Gdańsku będą szybciej wzrastały niż w innych regionach kraju.  Liczymy na Euro, znamy zapowiedzi inwestycji prywatnych w Gdańsku i to daje nam podstawy, by sądzić, że PKB w Gdańsku wyniesie 4 %. Tworząc budżet kierowaliśmy się starą gdańską zasadą ? ani bojaźliwie, ani zuchwale ? mówił prezydent Paweł Adamowicz. W 2012 roku co trzecia złotówka (37 %) pójdzie na nowe inwestycje lub dokończenie trwających. W sumie będzie to 1,022 mld zł, z czego na trasę Słowackiego 352 mln zł, na trasę Sucharskiego 145 mln zł, na zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przebudowę Raduni 99 mln zł,  na budowę ECS 77 mln zł. Dochody ogółem wzrosną o ponad 18 % w stosunku do roku 2011.
Wraz z budżetem na rok 2012 radni przyjęli też Wieloletnią Prognozę Finansową miasta na lata 2012-2040 oraz zmienili uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2011 rok.
Rada Miasta uchwaliła także cztery miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Młyniska rejon ulicy Mikołaja Reja nr 25, Orunia Górna rejon ulicy Krzemowej, Wrzeszcz ? Osiedle Strzyża ? rejon byłej piekarnik ?Rogalik? pomiędzy nasypem kolejowym a aleją Grunwaldzką oraz Krakowiec ? Górki Zachodnie w rejonie ulic Kępnej i Stogi. 
W trakcie sesji radni podjęli też decyzję o nazwaniu nowej ulicy na gdańskim Ujeścisku imieniem Vaclawa Havla, znakomitego intelektualisty, działacza antykomunistycznego i byłego prezydenta Czech. Swoją decyzję radni podjęli jednomyślnie, a jak powiedział Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska Gdańsk jest prawdopodobnie pierwszym miastem na świecie, które zdecydowało na uczczenie pamięci czeskiego przywódcy.
Radni nadali też nazwę ulicy położonej na Jasieniu  na  północ  od  ulicy   Kartuskiej   nazwę   ulicy Goska (wg legendy - jedynego władcy Bałtyku, boga morza, kaszubskiego Neptuna).
Rajcy zatwierdzili też plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska  na rok 2012.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

 
 

 

metryczka publikacji