BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Emil Berenz

jakość - okładka
Urodził się 15 lutego 1833 r. w rodzinie kupieckiej w Elblągu. W Gdańsku działał od około 1860 r. Utworzona przez niego firma spedycyjna przy ul. Szafarnia 19 istniała do 1945 r. Był działaczem niemieckiej partii liberalnej. Udzielał się w Korporacji Kupców Gdańskich i Radzie Miejskiej. Członkiem Rady był od 1868 do 1903 r. W latach 1891-1899 i 1902-1903 wiceprzewodniczący, od 1900 do 1901 r. przewodniczący rady. Brał udział w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących rozwoju przestrzennego i gospodarczego miasta w ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku. W 70-lecie urodzin, w salach Ratusza Głównego Miasta wręczono mu 15 lutego 1903 r. dyplom Honorowego Obywatela. Zmarł w Gdańsku 17 grudnia 1907 r.


opracował: dr Mirosław Gliński
metryczka publikacji