BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Działacze Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i sygnatariusze Porozumień Sierpniowych w 1980 r.

raport 2008
Uroczystość w Dworze Artusa 15.12.2000 r. Siedzą od lewej: B. Borusewicz, żona J. Borowczaka,
córka L. Bądkowskiego, ks. H. Jankowski, J. Kmiecik, H. Krzywonos- Strycharska, B. Lis, A. Kołodziej.

W dwudziestą rocznicę podpisania porozumień z sierpnia 1980 r. oraz powstania NSZZ "Solidarność", 24 sierpnia 2000 r. Rada Miasta na wniosek obecnych władz związku nadała tytuły Honorowych Obywateli Gdańska osobom najbardziej wyróżniających się w czasie wydarzeń z 1980 r. Zapoczątkowali oni łańcuch wydarzeń, które doprowadziły do powstania w 1989 r. pierwszego od 1945 roku niekomunistycznego rządu i przywrócenia demokratycznej władzy w Polsce.

Wśród wyróżnionych działaczy byli:
 • Lech Bądkowski /tytuł nadany pośmiertnie/
 • Jerzy Borowczak
 • Bogdan Borusewicz
 • Joanna Duda-Gwiazda
 • Bogdan Felski
 • Wojciech Gruszecki
 • Andrzej Gwiazda
 • Stefan Izdebski
 • Jerzy Kmiecik
 • Zdzisław Kobyliński
 • Andrzej Kołodziej
 • Henryka Krzywonos
 • Stefan Lewandowski
 • Bogdan Lis
 • Alina Pienkowska
 • Ludwik Prondzyński
 • Józef Przybylski
 • Jerzy Sikorski
 • Lech Sobieszek
 • Tadeusz Stanny
 • Anna Walentynowicz
 • Florian Wiśniewski

  W czasie uroczystej sesji Rady 15 grudnia 2000 r. w sali Dworze Artusa, dyplomy oraz repliki dawnych krzeseł gdańskich odebrało dziewiętnastu z nich. Anna Walentynowicz odmówiła przyjęcia tego wyróżnienia.


  opracował: dr Mirosław Gliński
metryczka publikacji