BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Delegacja Mariupola w Nowym Ratuszu

 9  czerwca  2015 r. przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek spotkał się w Nowym Ratuszu z delegacją samorządową z Mariupola.

Goście z Ukrainy Andrii Kargin, zastępca Mera, dyrektor Departamentu Ekonomicznego i Oleksandr Kostenko z Działu Współpracy Zagranicznej przyjechali do Gdańska dzięki współpracy Związku Miast Polskich ze Związkiem Miast Ukrainy. Realizują one projekt „Miasta w transferze polskiego doświadczenia decentralizacji na Ukrainę”.

 Trzydniowa wizyta studyjna poświęcona jest m.in. przekazaniu doświadczeń polskich reform, wykorzystywaniu programów przedakcesyjnych i praktycznej prezentacji kompetencji polskich samorządów. Projekt łączy element lokalnych debat w miastach nad znaczeniem pomocy dla Ukrainy z przekazaniem Ukraińcom praktycznej wiedzy i wypracowaniem planu systemowej współpracy.

Goście z Mariupola uczestniczyć będą też w spotkaniach z gdańskimi samorządowcami, rozmawiając m.in. o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego, roli Rady Miasta i Rad Dzielnic, gospodarowaniu komunalnym zasobem mieszkaniowym, współpracy Miasta z biznesem i wspieraniu przedsiębiorców.

Współpraca Gdańska i Mariupola polegać ma, m.in. na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze administracji samorządowej – mówił Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska.

Ważne jest też inicjowanie i wspieranie kontaktów przedsiębiorców obu miast; wspieranie wymiany różnych środowisk, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i gospodarczych organizowanych na terenie miast oraz utrzymywaniu regularnych kontaktów na poziomie władz samorządowych.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

 *  *  *  

Warto przypomnieć, że 12 grudnia 2014 roku w Europejskim Centrum Solidarności Prezydent Gdańska podpisał z Merem Mariupola list intencyjny dotyczący współpracy obu miast. Co kilka tygodni Gdańsk gości samorządowców z różnych rejonów Ukrainy, którym organizuje m.in. praktyczne warsztaty nt. funkcjonowania nowoczesnego samorządu.   

metryczka publikacji