BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Budżet Gdańska na 2015 rok uchwalony

 IV sesja Rady Miasta Gdańska 18.12.2014

Na sesji 18 grudnia 2014 r. Rada Miasta Gdańska przyjęła budżet na 2015 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040.

Te dwie uchwały są ze sobą ściśle powiązane zwłaszcza jeśli chodzi o nową perspektywę budżetową UE – mówił Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. Kończymy inwestycje i przygotowujemy nowe. Planowane dochody w roku 2015 wyniosą 2 635 378 737 zł. Będą one pochodziły głównie z:  udziału w podatkach państwowych  PIT, CIT, PCC( 28,4%), z subwencji i dotacji na zadania własne i zlecone (22,9%), dotacji z budżetu UE  (16,4%) oraz z podatków i opłat lokalnych (14,2%). W przyszłym roku dochody z mienia komunalnego wynieść mają 6,4 %,  ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 4,7 %, a z gospodarowania odpadami komunalnymi 3%.

Jak zapewnił prezydent co czwarta złotówka w 2015 nadal będzie wydawana na inwestycje. Największe z nich to:

 • Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - 149,5 mln zł
 • Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B - 111,6 mln zł
 • Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C -         76,5 mln zł
 • Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR - 21,0 mln zł
 • Modernizacje w obiektach oświatowych - 20,6 mln zł
 • Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II  (obiekty oświatowe) -19 mln zł
 • Modernizacja chodników na terenie Gdańska – 15,7 km - 15,5 mln zł
 • Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska – 2 km - 10,6 mln zł
 • Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowa Kaczeńce -9,9 mln zł
 • Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013    9,4 mln zł
 • Gdański Program Przeciwpowodziowy - 8,1 mln zł
 • Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego - 7,4 mln zł
 • Rewitalizacja Dolnego Miasta -7,2 mln zł

      Środki na budżet obywatelski zostały przyznane już po raz trzeci i wyniosą 11 mln zł.
W roku 2015 180 mln zł ma wynieść nadwyżka budżetowa. Ma to być poduszka budżetowa na przyszłe lata.

    Jeszcze przed głosowaniem uchwały budżetowej Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady poinformował, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza Komisarz Wyborczy w Gdańsku przekazał postanowienie o wstąpieniu na jego miejsce Marka Bumblisa, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Składając ślubowanie  Marek Bumblis oficjalnie objął mandat radnego.

W dalszej części obrad radni zdecydowali o zmianie w składach osobowych Komisji oraz ustalili wynagrodzenie dla Prezydenta Miasta Gdańska  na okres kadencji 2014-2018.

    Podjęciu kolejnej uchwały towarzyszyły gromkie okrzyki radości, zgromadzonych na galerii młodych ludzi. Po głosowaniu radni otrzymali też podziękowanie, które w imieniu harcerzy złożył harcmistrz Artur Glebko, Komendant Chorągwi Gdańskiej ZHP. Uchwała dotyczyła zgłoszenia gotowości Gdańska do organizacji XXV Światowego Jamboree Skautowego w 2023r. Jest to impreza przynajmniej tej rangi co EURO 2012. ZHP zdecydowało się zgłosić kandydaturę Polski do największego skautowego wydarzenia na świecie. Na powierzchni 200 hektarów na Wyspie Sobieszewskiej przez 13 dni gościć ma około 40 000 skautów. A kolejne 10-15 tys. sympatyków skautingu i ich rodzin będzie rozlokowana w innych dzielnicach i gdańskich hotelach.

     Radni zdecydowali też  o  nadania statutu Domowi Integracyjno – Rodzinnemu oraz określili zadania, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Radni zdecydowali też o przyjęciu  uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka  w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego na terenie Miasta. Rajcy wyrazili też wolę objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. , Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.  oraz Gdańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

 Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

  

prezentacja: Budżet Miasta Gdańska na rok 2015 (21 MB)

metryczka publikacji