BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Bolesław Bierut

Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska styczeń - czerwiec 2010
Bolesław Bierut (po lewej) i prezydent Gdańska Franciszek Kotus ? Gdańsk, 7.04.1945 r.

Urodził się 18 kwietnia 1892 r. w miejscowości Rury Jezuickie koło Lublina. Mając podstawowe wykształcenie pracował jako zecer. W wieku dwudziestu lat członek PPS Lewica, związany z jednym z jej liderów Janem Hemplem, który wciąga go w działalność spółdzielczą. W grudniu 1918 r. zostaje członkiem Komunistycznej Partii Polski. Członek jej władz naczelnych, przechodził szkolenie w szkole Kominternu w Moskwie. Z jego ramienia działał na Bałkanach. Lata 1933-1938 spędza w polskim więzieniu za działalność komunistyczną. W pierwszych latach drugiej wojny światowej przebywa na Białorusi. Od wiosny 1943 r. w Warszawie, członek władz Polskiej Partii Robotniczej. Z jej ramienia zostaje 31 grudnia 1943 r. przewodniczącym Krajowej Rady Narodowej, po lipcu 1944 jej prezydent. W 1947 r. Sejm Ustawodawczy wybiera go prezydentem Polski. Od grudnia 1948 r. także przewodniczący PZPR. Zmarł w Moskwie po krótkiej chorobie 15 marca 1956 r. w czasie XX Zjazdu KPZR.

Od kwietnia 1945 r. interesował się stanem Gdańska po zniszczeniach wojennych. Kilkakrotnie przebywał w nim z członkami rządu. Był zwolennikiem odbudowy zabytkowego centrum. Jak wynika z wielu wspomnień, osobiście zatwierdził koncepcję rewaloryzacji Głównego Miasta wspierając to przedsięwzięcie dodatkowymi funduszami rządowymi. Licząc na wsparcie finansowe przez rząd obchodów 950-lecia powstania Gdańska, na wniosek Prezydium 7 lipca 1947 r. Rada Miejska przez aklamację przyznała mu tytuł Honorowego Obywatela Gdańska. Powiadomiony o tym B.Bierut poinformował władze, że nie będzie uczestnikiem obchodów rocznicowych, a ich program z braku środków finansowych należy ograniczyć do realnych możliwości. 10 sierpnia 1947 oddano tylko do użytku odbudowany budynek przy ul. Legnickiej 14 z mieszkaniami dla kombatantów z września 1939 r., a w Bibliotece Miejskiej /dziś Biblioteka Gdańska PAN/ przy ul. Wałowej otwarto wystawę "Stary Gdańsk w grafice".

Dyplom Honorowego Obywatela wręczyła B. Bierutowi w Belwederze delegacja władz miasta z prezydentem Bolesławem Nowickim i przewodniczącym MRN Alfredem Mossakowskim na czele. Delegacja poinformowała także prezydenta o pracach przy odbudowie miasta jak i obchodach rocznicowych.


opracował: dr Mirosław Gliński
metryczka publikacji