BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Andrzej Wajda Honorowym Obywatelem Gdańska

Podczas uroczystej sesji w Dworze Artusa Rada Miasta Gdańska nadała dziś tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska Andrzejowi Wajdzie - znakomitemu polskiemu reżyserowi filmowemu i teatralnemu.


Po jak dotąd najdłuższym - 5-letnim - okresie przerwy w przyznawaniu honorowego obywatelstwa, gdańscy radni zdecydowali, że otrzyma je reżyser Andrzej Wajda. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska wręczony został już po raz 28. Dotychczas było to 25 wyróżnień indywidualnych i 3 zbiorowe (dla Obrońców Westerplatte, Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku oraz dla Działaczy Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i sygnatariuszy Porozumień Sierpniowych).


- Tytuł jest wyrazem naszego uznania i wdzięczności Gdańska, dla człowieka, którego twórczość - nie tylko filmowa - była po wielokroć skierowana na działania popularyzujące i promujące Gdańsk w sposób szczególny. Co więcej, wybiegała daleko poza granice naszego miasta – mówi Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska.

Fot. Jerzy Pinkas

galeria:

https://www.gdansk.pl/urzad/galeria?f=69528

metryczka publikacji