BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Andrzej Januszajtis

Katalog Obiektów Konferencyjnych GCB
Urodzony 18 sierpnia 1928 roku w Lidzie. Okres okupacji i pierwsze lata powojenne spędził w Lublinie. Po maturze w 1948 r. rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, które ukończył w 1953 r. Jednocześnie uczył się w szkole muzycznej w klasie fortepianu.

Od 1954 r. był pracownikiem naukowym Katedry Fizyki Politechniki. Tu uzyskał doktorat, a w 1968 r. tytuł docenta. Był uczniem prof. Ignacego Adamczewskiego. Z jego inspiracji opracował i wydał w trzech tomach podręcznik dla studentów "Fizyka dla politechnik". Pracę naukową łączył z dydaktyczną. Pełnił funkcje dyrektora Instytutu Fizyki oraz dziekana Wydziału Fizyki. Początkowo mieszkał w Sopocie, a od 1958 r. do dnia dzisiejszego w Gdańsku.

Pracę zawodową od blisko pięćdziesięciu lat łączył ze studiami nad historią Gdańska. Wiele godzin spędził nad starymi dokumentami, prasą i literaturą dotyczącą dziejów naszego grodu. Wielką popularnością cieszyła się jego pierwsza książka "Z uśmiechem przez Gdańsk" z 1968 roku. Dorobek naukowy autora w tej dziedzinie to kilkanaście kolejnych książek i dziesiątki artykułów, występów w radiu i telewizji. Jest świetnym gawędziarzem i popularyzatorem Gdańska. Z jego inicjatywy i po jego kierownictwem trwają prace nad pełną rekonstrukcją słynne zegara astronomicznego w Kościele Mariackim. Członek gdańskich towarzystw naukowych.

Po 1990 r. włączył się także w działalność społeczną. Został z ramienia Komitetów Obywatelskich tworzonych przez działaczy "Solidarności" członkiem Rady Miasta, pełniąc od grudnia 1990 do czerwca 1994 r. funkcję jej Przewodniczącego. Był zawsze zwolennikiem współpracy miast nadbałtyckich, kładąc główny nacisk na sprawy ekologiczne. Jest na codzień obecny w gdańskich mediach jako komentator odkryć archeologicznych czy konserwatorskich. Inspiruje wiele koncepcji związanych z rewaloryzacją dawnej infrastruktury i architektury gdańskiej. Nawet osobista tragedia nie przerwała jego działalności na rzecz gdańskiej przeszłości, architektury czy ukochanej muzyki. Na wniosek wielu towarzystw, Rada Miasta nadała mu 24 stycznia 2002 r. tytuł Honorowego Obywatela. Ceremonia nominacji odbyła się 14 maja tego roku w Dworze Artusa.


opracował: dr Mirosław Gliński
metryczka publikacji