BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Albert Forster

WPI
Urodził się 26 lipca 1902 r. w Fürth w północnej Bawarii. Ojciec przez wiele lat był dyrektorem administracyjnym miejscowego więzienia. W latach 1912-1920 uczęszczał do gimnazjum humanistycznego. Z trudem ukończył sześć klas zdobywając małą maturę nieuprawniającą do studiów wyższych. Potem pracował w miejscowym banku. W latach 1924-1928 bezrobotny.

Z ruchem hitlerowskim zetknął się w 1923 r. W tym też roku wstępuje do komórki NSDAP w Fürth; w 1924 r. zostaje jej przywódcą. Od 1926 r. członek SS. W partii posiadał numer 1924, w SS 158. Zaliczany do tzw. starej gwardii Hitlera. Od 1925 r. blisko współpracuje z Hitlerem i Juliusem Streicherem, organizatorem propagandy antyżydowskiej. Organizuje wiece i manifestacje partyjne w Bawarii. Od września 1930 r. poseł NSDAP z terenu Frankonii do Reichstagu.

15 paździenika 1930 r. został specjalnym pełnomocnikiem A.Hitlera w Gdańsku. Po przybyciu do Gdańska 24 października, obejmuje kierownictwo miejscowej skłóconej organizacji NSDAP. Jako jej gauleiter doprowadza do zdobycia przez partię w wyborach w maju 1933 r. ponad 50% miejsc w miejscowym parlamencie - Volkstagu. Umożliwia to także przejęcie władzy wykonawczej w Wolnym Mieście. Do 1939 r. zlikwidowane zostały wszystkie partie opozycyjne. Członkowie NSDAP obsadzili najważniejsze funkcje we władzach administracyjnych, sądownictwie, policji i gospodarce. Będący w stałym kontakcie z A.Hitlerem, Albert Forster przygotowywał się do włączenia Gdańska w granice Trzeciej Rzeszy. Nastąpiło to l września 1939 r. z chwilą rozpoczęcia wojny niemiecko-polskiej.

Za zasługi położone w zdobyciu władzy w Gdańsku przez NSDAP, partyjni koledzy gauleitera w Senacie nadali mu 14 lipca 1933 r. tytuł Honorowego Obywatela Gdańska. Ceremonia wręczenia ozdobnego dyplomu odbyła się 11 sierpnia tego roku, w Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta. Forster był także honorowym obywatelem rodzinnego Fürth /27 IV 1934 r./ oraz Sopotu /4 VI 1939 r./. W październiku 1939 r. został namiestnikiem i gauleiterem Okręgu Rzeszy Gdańsk - Prusy Zachodnie. Odpowiedzialny był za wszystkie zbrodnie hitlerowskie popełnione na Narodzie Polskim na tym terenie, za przymusową jego germanizację, za powstanie obozu koncentracyjnego Stutthof.

Wiosną 1945 uciekł przed Armią Czerwoną do północnych Niemiec. Jego nazwisko znalazło się na alianckiej liście zbrodniarzy wojennych. Zatrzymany przez Anglików, w sierpniu 1946 r. wydany został Polsce. Sądzony przez Najwyższy Trybunał Narodowy w Gdańsku od 5 do 29 kwietnia 1948 r., skazany został za popełnione zbrodnie wojenne na karę śmierci. Wyrok wykonano 28 lutego 1952 r. w więzieniu na Mokotowie w Warszawie.


opracował: dr Mirosław Gliński
metryczka publikacji