BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku


XVIII Dziecięca Rada Miasta Gdańska

4 czerwca br. odbyła się XVIII Sesja Dziecięcej Rady Miasta, organizowania corocznie z okazji Światowego Dnia Dziecka.

Na sesję zaproszeni zostali uczniowie klas szóstych i siódmych gdańskich szkół, osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i jednocześnie aktywni w działalności pozalekcyjnej (wolontariat, działalność społeczna, sportowa itp.).

Dziecięca Sesja 2018

Temat tegorocznej sesji to „GDAŃSK - MIASTEM RÓWNEGO TRAKTOWANIA”. Młodzi radni chętnie wypowiadali się między innymi w temacie równego dostępu do szkół i placów zabaw dla osób niepełnosprawnych, równego traktowania uczniów innej narodowości, tolerancji dla osób mniej uzdolnionych lub niepełnosprawnych intelektualnie, równego dofinansowywania sportów męskich i żeńskich.
Padł wniosek o darmowe muzea i teatry dla wycieczek szkolnych oraz o integrację środowiska szkolnego w Gdańsku, wymiany uczniów miedzy szkołami, aby dzielić się doświadczeniami.

Dziecięca Sesja 2018


Młodzież była świetnie przygotowana i miała mnóstwo pomysłów i pytań do Radnych.
Następnie w grupach wypracowano najważniejsze punkty, które następnie przegłosowano.

Dziecięca Sesja 2018

W trakcie obrad uczniowie mogli liczyć na pomoc Radych Miasta Gdańska, Przewodniczącego Bogdana Oleszka, Wiceprzewodniczącej Agnieszki Owczarczak, Beaty Dunajewska i Emilii Lodzińskiej. Radni wprowadzili młodsze koleżanki i kolegów w zagadnienia związane z pracą rady, zakresem jej działalności oraz pokazali jak korzystać z elektronicznego systemu do głosowania.

Uczniowie otrzymali upominki oraz Certyfikaty Radnego.

Dziecięca Sesja

metryczka publikacji