BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku


Wilno z Gdańskiem


W piątek 4 września w Nowym Ratuszu spotkała się delegacja partnerskiego miasta Wilna z Bogdanem Oleszkiem, przewodniczącym Rady Miasta Gdańska.


Stronę litewską reprezentowali: Simonas Girdzijauskas, Sekretarz Rady Miasta Wilna, Jaroslav Kaminski, radny, przewodniczący Komitetu ds. Kontroli Rady Miasta Wilna, Vytautas Mitalas, radny, przewodniczący Komitetu ds. Kultury, Oświaty i Sportu Miasta Wilna, Violeta Podolskaitė, radna, przewodnicząca Komitetu ds. Społecznych Miasta Wilna oraz Czesław Olszewski, wicemer Rejonu Wileńskiego.
Samorządowcy wymieniali doświadczenia z zakresu współpracy społeczno-kulturalnej oraz gospodarczej. Bieżące sprawy dotyczyły programów „Festiwalu Wilno w Gdańsku” oraz odbywające się w dniach 18-20 września  „Dni Gdańska w Wilnie”, na które oddelegowani zostali: Wojciech Błaszkowski, wiceprzewodniczący RMG oraz Dorota Dudek, z Komisji Kultury Rady Miasta Gdańska.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

         
         

metryczka publikacji