BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku


VI sesja RMG 26 lutego 2015

VI sesja RMG 26 lutego 2015


VI sesja Rady Miasta Gdańska rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy zmarłych: Richarda von Weizsackera, byłego prezydenta Niemiec i Honorowego Obywatela Miasta Gdańska  oraz profesora Jerzego Sampa, członka Kapituły „Medalu Św. Wojciecha” i „Medalu Księcia Mściwoja II”.

Prezydent Paweł Adamowicz przedstawił radnym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta, a Teresa Blacharska, skarbnik miasta przedstawiła prezentację na temat polityki kredytowej Gdańska.

W trakcie obrad Rada Miasta przyjęła też nowy regulamin wprowadzający dla właścicieli nieruchomości obowiązek segregacji szkła. Wejdzie on w życie od  1 lipca 2016 roku. Radni powołali też Gdańską Radę Oświatową.

Decyzją Rady ronda swojego imienia będą mieli: zasłużony dla Gdańska Mieczysław Jałowiecki, delegat Rządu II-ej Rzeczypospolitej w Wolnym Mieście Gdańsku twórca Portu Gdańskiego, oraz Raoul Wallenberg, szwedzki dyplomata wysłany przez Amerykańską Radę ds. Uchodźców Wojennych by w roku 1944 ratować życie węgierskich Żydów.  

Rajcy podjęli też uchwałę  o zamierze zlikwidowania Gimnazjum Nr 9 w Gdańsku przy ul. Śluza 3. Jak powiedział Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej uczniowie będą kontynuowali naukę w Gimnazjum Nr 8 przy ul. Żabi Kruk 5.

    W trakcie obrad radni podjęli też uchwały dotyczące likwidacji tzw. szkół pustych, do których już nie prowadzi się naboru tj.:

 • Technikum Uzupełniającego Nr 3  przy Al. Legionów 7,
 • Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 12 przy ul. Elbląskiej 54/56,
 • Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 4 przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52,
 • XVIII Liceum Profilowanego przy ul. Piramowicza 1/2,  
 • Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 5 przy  ul. Grunwaldzkiej 238,
 • Technikum Uzupełniającego Nr 5 przy ul. Grunwaldzkiej 238,
 • XIV Liceum Profilowanego przy ul. Smoleńskiej 5/7,
 • Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Nr 2 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18,
 • Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Nr 1  przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18,
 • I Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 9 przy ul. Dąbrowszczaków 35,
 • IX Liceum Profilowanego przy ul. Dąbrowszczaków 35,
 • Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego przy ul. Batorego 26.

  Radni zdecydowali też o połączeniu Gimnazjum nr 1 z LO nr IX. Utworzony został Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdańsku, w skład którego wchodzą Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku i IX Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kolbergera.  Ponadto przy okazji włączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1, I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1, do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera utworzone zostaną klasy uczące dwóch nowych zawodów.

    Na sesji radni podjęli też uchwałę o nadaniu imienia Szkole Podstawowej Nr 82 przy ul. Radarowej 26 w Gdańsku. Szkoła będzie nosić imię prof. Jana Czochralskiego, wynalazcy metody otrzymywania monokryształów krzemu, tworzącej podstawy procesu produkcji mikroprocesorów.

    Radni powołali także przedstawicieli miasta do 4 stowarzyszeń: Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk, Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Morskich oraz do Stowarzyszenia Żuławy.

    Radni określili też regulamin otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania.

   W trakcie sesji rajcy wyrazili też wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. (jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska), a także określili Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 roku.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

fot.  Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

metryczka publikacji