BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku


Rada Miasta Gdańska i Zakład Utylizacyjny w Gdańsku zapraszają do ekologicznej zabawy sylwestrowej!

Już po raz jedenasty uczestnicy zabawy sylwestrowej będą mogli nie tylko radośnie przywitać Nowy Rok, ale również pomagać innym i wygrywać nagrody. W tym celu wystarczy w dniach 30 grudnia 2017 r. – 2 stycznia 2018 r. wrzucić do oznakowanych pojemników stojących na Targu Węglowym oraz przy Zielonej Bramie, szklane butelki po napojach, którymi witano Nowy Rok. Do butelek należy włożyć karteczkę ze swoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem telefonu.

- Nasz konkurs łączy element edukacyjny z dobrą zabawą, nagrodami i działalnością charytatywną  – mówi Bogdan Oleszek Przewodniczący Rady Miasta Gdańska. W konkursie będą mogły wziąć udział osoby bawiące się na Targu Węglowym podczas muzycznego wydarzenia kończącego rok 2017 - na plenerowym Koncercie Sylwestrowym. Ze względu na charytatywny wymiar akcji pojemniki będą dostępne nie tylko w Noc Sylwestrową.

W tym roku beneficjentem butelkowej akcji będzie Fundacja „Obudź Nadzieję” działającej na terenie Gdańska. - Za każde 5 kg szklanych opakowań zebranych w okresie trwania akcji Zakład Utylizacyjny przeznaczy 2018 groszy na ten cel – mówi Michał Dzioba Prezes Zakładu Utylizacyjnego.

Wśród uczestników konkursu rozlosowane zostaną między innymi: rower miejski, soundbar, miniwieża, odtwarzacz blu-ray, głośnik bezprzewodowy i telefon.

zdj.

Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem gdańszczan. W poprzedniej edycji zebraliśmy w ten sposób prawie 1300 kg szkła, co umożliwiło wsparcie Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci kwotą 5164 zł.

Bardzo ważnym elementem tej akcji jest także zwiększenie bezpieczeństwa podczas imprezy gromadzącej tak dużą liczbę mieszkańców.

Witanie Nowego Roku to zawsze okazja do szampańskiej zabawy, a dzięki Sylwestrowemu Konkursowi Butelkowemu, to także możliwość spędzenia tej wyjątkowej nocy ekologicznie i bezpiecznie oraz szansa wygrania atrakcyjnych nagród.

Regulamin Konkursu

SYLWESTROWY KONKURS BUTELKOWY

Z RADĄ MIASTA GDAŃSKA

 

§ 1   Organizatorem Konkursu jest:

RADA MIASTA GDAŃSKA

§ 2  Operatorem Konkursu jest:

ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o. o.

 § 3  Uczestnictwo w Konkursie:

1. Uczestnikami Konkursu są osoby, które w czasie jego trwania tj. 30 grudnia 2017 r.  do  2 stycznia 2018 r. (godz. 24:00), wrzuciły szklane butelki po napojach - zawierające w środku kartki z danymi (imię, nazwisko, nr telefonu) -  do specjalnie w tym celu przygotowanych pojemników na szkło, ustawionych na Targu Węglowym i przy Zielonej Bramie.

2. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.

Z konkursu wyłączeni są pracownicy i członkowie rodzin Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku.

§ 4  Cele konkursu:

Zachęcenie gdańszczan do ekologicznej zabawy - szczególnie podczas nocy sylwestrowej.

Propagowanie idei selektywnego zbierania odpadów oraz dbania o środowisko. Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez ograniczenie pobitego szkła w miejscu zabawy.

§ 5  Czas trwania konkursu:

Od dnia 30 grudnia 2017 r. godz. 9:00  do  2 stycznia 2018 r. (godz. 24.00).

§ 6  Lokalizacja pojemników:

- 4  pojemniki na Targu Węglowym (przy Katowni i przy wjeździe na Targ) oraz 1 pojemnik przy Zielonej Bramie w Gdańsku.

§ 7  Komisja Konkursowa:

1. Konkurs i losowanie przeprowadzi Komisja Konkursowa.

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą:  Przedstawiciele Rady Miasta Gdańska, Biura Rady Miasta Gdańska i Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.

§ 8  Nagrody:

1.Nagrodami losowanymi w Konkursie będą kolejno:

rower*

soundbar

miniwieża

odtwarzacza blu-ray

głośnik bezprzewodowy

telefon

pięć kompletów nagród ufundowanych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

 * tylko po uiszczeniu podatku zryczałtowanego od nagrody rzeczowej w wysokości 135 zł (jeśli osoba, która wylosowała rower nie wyrazi zgody lub nie uiści podatku zgodnie z Regulaminem zostaje wyłączona z Konkursu ).

§ 9  Postanowienia końcowe:

1. Regulamin znajduje się na stronie  https://bip.gdansk.pl/rada-miasta

2. Informacji o konkursie udziela:

Wioletta Krewniak / Biuro Rady Miasta Gdańska   tel. 58 323 70 25, email: wioletta.krewniak@gdansk.gda.pl

3. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach.

Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane w zgłoszeniach.

4. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu.

Przekazanie swoich danych osobowych traktowane jest jako przesłanie zgłoszenia i jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.

5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji Konkursowej.

6. Rozdanie wszystkich nagród odbędzie się 10 stycznia 2018 r. o godz. 17:00 w Sali Obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

§ 10   Ochrona Danych Osobowych

1. W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) każdy uczestnik konkursu wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię nazwisko, adres, telefon) w celu otrzymania nagrody.   

2. Informujemy ponadto, że administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12; Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wręczenia wylosowanej nagrody.

3. Dane osobowe laureatów konkursu w zakresie imienia i nazwiska mogą zostać upublicznione na www.gdansk.pl 

4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.

5. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

6. Informujemy jednocześnie, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem danych osobowych z protokołu Komisji Konkursowej.

metryczka publikacji