BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku


Sylwestrowy Konkurs Butelkowy

Sylwestrowy Konkurs Butelkowy

Rada Miasta Gdańska już po raz ósmy organizuje „Sylwestrowy Konkurs Butelkowy”, którego celem jest zachęcenie Gdańszczan do ekologicznej zabawy - szczególnie podczas nocy sylwestrowej.

W sylwestrowy wieczór Gdańszczanie będą mogli nie tylko dobrze się bawić, ale także wygrywać nagrody. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy od 31 grudnia 2014 do 2 stycznia 2015 wrzucić do oznakowanych zielonych pojemników (rozstawionych na Targu Węglowym) szklane butelki po napojach, którymi będą witali Nowy Rok. W każdej butelce powinna znaleźć się kartka z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu uczestnika konkursu. W tym roku rozszerzamy jeszcze formułę konkursu – mówi Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska.

Dodatkowo, w konkursie będą mogły wziąć udział nie tylko osoby bawiące się na Targu Węglowym  podczas wielkiego muzycznego wydarzenia kończącego rok 2014 -  na plenerowym Koncercie Sylwestrowym – ale praktycznie wszyscy mieszkańcy Gdańska. Nagrody wygrać będą mogły również osoby, które zrobią sobie zdjęcia (tzw. selfie) w dniach 31 grudnia 2014 - 1 stycznia 2015 roku, gdy wrzucają do pojemnika na szkło należącego do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.– szklaną butelkę i prześlą je mailem na adres czystygdansk@gdansk.gda.pl  Pojemniki znajdują się na terenie całego miasta, a ich lokalizacje wskazane są na stronie www.zut.com.pl  (adresy_w_ pliku_pdf).

7 stycznia komisja konkursowa (złożona z przedstawicieli Rady Miasta Gdańska i Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.) wylosuje butelki, których właściciele  otrzymują cenne nagrody rzeczowe. Wrzucając do pojemników pustą butelkę można wygrać: miejski rower, odtwarzacz blu-ray 3D, smartfony, 7’ tablety.
Dodatkową nagrodę - bon o wartości 500 zł na sprzęt sportowy ufundowany przez Zakład Utylizacyjny -  można będzie zdobyć wymyślając hasło promujące ideę selektywnego zbierania odpadów.
Również autor najoryginalniejszego zdjęcia promującego segregację odpadów i swoją proekologiczną postawę otrzyma nagrodę w postaci bonu na sprzęt sportowy ufundowany przez Zakład Utylizacyjny  o wartości 300 zł.

Zapraszamy do dobrej (i ekologicznej) zabawy.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

  Regulamin Konkursu  

SYLWESTROWY KONKURS BUTELKOWY
Z RADĄ MIASTA GDAŃSKA

§ 1   Organizatorem Konkursu jest:

RADA MIASTA GDAŃSKA


§ 2  Operatorem Konkursu jest:

ZAKŁAD UTYLIZACYJNY Sp. z o. o.

 § 3  Uczestnictwo w Konkursie:

1. Uczestnikami Konkursu są osoby, które w czasie jego trwania tj. 31.12.14. - 02.01.15. (godz. 9.00)

  • wrzuciły szklane butelki po napojach - zawierające w środku kartki z danymi -  do specjalnie w tym celu udostępnionych przez ZAKŁAD UTYLIZACYJNY pojemników na Targu Węglowym,
  • przesłały mailem zdjęcie dokumentujące wrzucanie przez siebie szklanej butelki do pojemnika należącego do ZU na terenie Gdańska  na adres czystygdansk@gdansk.gda.pl.

2. W losowaniu nagród i dodatkowym konkursie na zdj. Selfie bierze udział jedno zdjęcie jednego autora. W przypadku przysłania większej ilości zdjęć brane pod uwagę w losowaniu i dodatkowym konkursie na oryginalne zdjęcie będzie to przysłane jako pierwsze.

3. W mailu należy podać imię i  nazwisko autora i numer kontaktowy oraz HASŁO, jeżeli autor zdjęcia chce wziąć udział również w tej kategorii konkursu.

4. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. Dopuszcza się zrobienie i zgłoszenie zdjęcia tzw. Selfie przez osobę nieletnią przy czym zgłoszenia do konkursu dokonuje osoba dorosła – prawny opiekun nieletniego. Uwaga!  Zdjęcia nie mogą przekraczać 4,2 MB.

Z konkursu wyłączeni są pracownicy i członkowie rodzin Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz ZAKŁAD UTYLIZACYJNEGO Sp. z o.o. w Gdańsku.

§ 4  Cele konkursu:
Zachęcenie Gdańszczan do ekologicznej zabawy - szczególnie podczas nocy sylwestrowej.
Propagowanie idei selektywnego zbierania odpadów oraz dbania o środowisko.

§ 5  Czas trwania konkursu:
Od godz. 8.00 dnia  31.12.2014. do godz. 9.00 dnia  02.01.2015.

§ 6  Lokalizacja pojemników:
- 3  pojemniki na Targu Węglowym w Gdańsku podczas zabawy Sylwestrowej oraz

- w konkursie na zdjęcia „Selfie” promującego segregację odpadów i swą ekologiczną postawę na stronie www.zut.com.pl pod linkiem:                                                                                               http://www.zut.com.pl/zut/pliki/harmonogramy/Harmonogram.pdf.

§ 7  Komisja Konkursowa:
1. Konkurs i losowanie przeprowadzi Komisja Konkursowa.

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą:  Przedstawiciele Rady Miasta Gdańska, Biura Rady Miasta Gdańska i Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.

 § 8  Nagrody:
1.Nagrodami losowanymi w Konkursie będą kolejno:

1)     jeden rower trekkingowy* KROSS TRANS SIBERIAN,

2)     jeden odtwarzacz  blu-ray 3D,

3)     jeden tablet 7’,

4)    jeden tablet 7’,

5)    smartfon,

6)     pięć kompletów nagród ufundowanych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

2.Nagroda dodatkowa  bon o wartości 500 zł na sprzęt sportowy  ufundowany przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.za hasło promujące ideę selektywnego zbierania odpadów zawierające w sobie wyrażenie „Czyste Miasto Gdańsk”

3. nagroda dodatkowa** bon o wartości 300 zł na sprzęt sportowy ufundowany przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. dla autora najoryginalniejszego zdjęcia Selfie promującego segregację odpadów i swą ekologiczną postawę

 * tylko po uiszczeniu podatku zryczałtowanego od nagrody rzeczowej w wysokości 130 zł (jeśli osoba, która wylosowała rower nie wyrazi zgody lub nie uiści podatku zgodnie z Regulaminem zostaje wyłączona  z Konkursu ).

** za najoryginalniejsze zdjęcie „Selfie” promujące ideę selektywnego zbierania odpadów w Gdańsku i swoją proekologiczna postawę, dokumentujące wyrzucanie szklanej butelki do pojemnika na szkło należącego do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku. Lokalizacje dostępne na stronie www.zut.com.pl (zakładka mieszkańcy/segregacja odpadów).

§ 9  Postanowienia końcowe:
1. Regulamin znajduje się na stronie https://www.gdansk.pl/rmg
2. Informacji o konkursie udziela:
Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska tel. 58 323 70 29, email: mariusz.felinski@gdansk.gda.pl
3. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach.
Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane w zgłoszeniach.
4. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu.
Przekazanie swoich danych osobowych traktowane jest jako przesłanie zgłoszenia i jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.

5. Autorzy zdjęć oraz haseł reklamowych promujących ideę selektywnego zbierania odpadów w Gdańsku, przystępując do konkursu, zrzekają się wszelkich praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji do haseł, oraz zdjęć na rzecz Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku. Hasła oceniane będą pod względem zgodności z tematem, kreatywności, pozytywnych skojarzeń oraz ich łatwości rozpoznania i zapamiętania.

6. Autorzy zdjęć  zgadzają się  udostępnić swój wizerunek na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. Zdjęcia oceniane będą pod względem pomysłowości i oryginalności ujęcia tematu. Uwaga!  Zdjęcia nie mogą przekraczać 4,2 MB.

 7. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji Konkursowej.
8. Rozdanie wszystkich nagród odbędzie się 14 stycznia 2015 r. o godz. 17:00 w Sali Obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

§ 10   Ochrona Danych Osobowych
1. W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.) każdy uczestnik konkursu wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię nazwisko, adres, telefon) w celu otrzymania nagrody.   
2. Informujemy ponadto, że administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12; Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wręczenia wylosowanej nagrody.
3. Dane osobowe laureatów konkursu w zakresie imienia i nazwiska mogą zostać upublicznione na www.gdansk.pl 
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.
5. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
6. Informujemy jednocześnie, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem danych osobowych z protokołu Komisji Konkursowej. 

 

 pobierz regulamin - Regulamin (17 KB)

metryczka publikacji