Raport o stanie miasta - udział mieszkańców w debacie

Raport jest dostępny do wglądu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

Raport o stanie miasta Gdańska za 2021 rok

Sesja absolutoryjna Rady Miasta Gdańska planowana jest na 30 czerwca. W jej trakcie odbędzie się debata na temat raportu. Tak, jak to miało miejsce w zeszłym roku, również teraz mieszkańcy będą mieli możliwość zabrania głosu
w dyskusji i przedstawienia swoich spostrzeżeń i uwag dotyczących raportu.

Aby móc uczestniczyć w debacie, należy złożyć Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska pisemny wniosek poparty co najmniej 50 podpisami.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Rady Miasta Gdańska, Wały Jagiellońskie 1, pok. 104 - sekretariat do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną Rady Miasta Gdańska, tj. 29 czerwca 2022 roku.

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej:

formularz zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie miasta za 2021- do pobrania

Zgodnie z przepisami o samorządzie gminnym, w debacie może wziąć udział 15 mieszkańców, którzy będą zabierać głos według kolejności zgłoszeń. Czas przeznaczony na wystąpienia to 5 minut.

Po zakończeniu debaty nad raportem Rada Miasta Gdańska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania.

 

Metryczka publikacji