BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku


Odwiedziny Pana Władka


8 lipca 2015 r. przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek spotkał się z grupą 52 dzieci z województwa pomorskiego, które przyjechały na wypoczynek do Gdańska dzięki pomocy Fundacji Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek" oraz bytowskiego Stowarzyszenia „Nazaret”.   

Przewodniczący Bogdan Oleszek opowiedział o historii Nowego Ratusza i podzielił się licznymi ciekawostkami związanymi z pracą radnego. Młodzi goście w towarzystwie Pana Władka (czyli Władysława Ornowskiego)  zwiedzili Wielką Salę Obrad, gabinet przewodniczącego, Salę Herbową i pomieszczenia Nowego Ratusza.

– Zawsze spotykamy się z ciepłym przyjęciem pana przewodniczącego – mówił Władysław Ornatowski. Drzwi do jego gabinetu są zawsze otwarte i możemy tu liczyć na wsparcie. Dodam też, że nasza Fundacja w roku 2014 samej żywności otrzymała za milion złotych. Ponadto potrzebującym przekazujemy również meble, pralki, lodówki i ubrania – dodaje Pan Władek.

*    *    *

Fundacja Pomocy Społecznej na rzecz Dzieci "Pan Władek" powstała w 1996 r. Oprócz żywności fundacja zbiera i rozprowadza wśród najbiedniejszych meble, sprzęt AGD, wspomaga szkolne biblioteki, organizuje imprezy i kolonie dla dzieci. Tylko w tym roku w góry dzięki jej pomocy wyjechało 1200 dzieci, a na Wybrzeżu wypoczywało 320. Pod stałą jej opieką znajduje się obecnie około 3 000   osób.


Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

             
             
             
             
    

metryczka publikacji