BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku


13 lutego 2018 r. w Nowym Ratuszu odbyła się konferencja prasowa dotycząca Polityki Senioralnej Miasta Gdańska " Nowe działania na rzecz seniorów w Gdańsku".
W Gdańsku mamy ponad 120 tyś mieszkańców powyżej 60 roku życia, co powoduję, że działania na ich rzecz stały się coraz bardziej istotną częścią budżetu Integracji i pomocy społecznej. Dotychczas rozbudowywana była przede wszystkim oferta wydarzeń edukacyjnych i integracyjnych oraz usługi wspierające, świadczone głównie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

zdjecie 1


Głosy Seniorów spowodowały, że pojawiła się Koncepcja utworzenia Gdańskiej Rady Seniorów przy Radzie Miasta Gdańska, która będzie działała w obszarze polityki senioralnej, w tym w szczególności w następujących dziedzinach:
- Wizerunek społeczny seniorów – zapobieganie i przełamywanie marginalizacji i dyskryminacji seniorów oraz budowanie autorytetu seniorów;
- Aktywność obywatelska seniorów – wspieranie aktywności seniorów oraz ich działań na rzecz lokalnej społeczności;
Integracja i wsparcie społeczne dla seniorów, w tym budowa systemu wsparcia środowiskowego;
- Zdrowie seniorów – profilaktyka i promocja zdrowia seniorów;
Edukacja przez całe życie – rozwijanie form kształcenia i aktywności intelektualnej seniorów;
- Kultura i czas wolny seniorów – rozwój różnorodnych form wypoczynku, dostępu do sportu, rekreacji, edukacji i kultury;
- Bezpieczeństwo seniorów – różne formy działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów.
Poniżej wstępny harmonogram prac nad powołaniem Senioralnej Rady Miasta:
styczeń-luty – praca nad statutem, opracowanie harmonogramu prac, sposobów przeprowadzenia konsultacji oraz zasady wyboru;
29 marca – Sesja Rady Miasta Gdańska – projekt uchwały intencyjnej o powołaniu Senioralnej Rady Miasta (ze statutem) + uchwała o konsultacjach społecznych;
kwiecień-maj – konsultacje społeczne;
28 czerwca – uchwała o powołaniu SRM wraz z jej statutem z poprawkami wynikającymi z konsultacji społecznych;
15 lipca – zaraz po ogłoszeniu w dzienniku rozpoczniemy zbieranie kandydatur;
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele środowisk senioralnych, Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek, Wiceprezydent Miasta Gdańska Piotr Kowalczuk, radni Beata Dunajewska, Teresa Wasilewska, Piotr Borawski, Adam Nieroda oraz Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Grzegorz Szczuka.

zdjęcie 2

metryczka publikacji